logo
logo
Běžný školní den dvojjazyčného asistenta pedagoga v ZŠ Jižní – 3. díl

Běžný školní den dvojjazyčného asistenta pedagoga v ZŠ Jižní – 3. díl

03.11.2022
Kristina Březinová
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga
V základní škole Jižní na Praze 4 studuje v tomto školním roce 2022/23 celkem přes osmdesát žáků z Ukrajiny. Do školy v loňském školním roce přišlo po únoru 2022 celkem čtyřicet devět ukrajinských žáků uprchlíků. Ve třetím díle seriálu dobré praxe z této školy přinášíme informace o činnosti dvojjazyčných asistentek v heterogenních školních třídách, kam byly tito žáci po adaptačním období následně začleněni. Jak vypadá jejich běžný školní den?
Obrázek článku

Výuka v ZŠ Jižní | FOTO: Archív Daniela Kaisera 


V 1. díle 
třídílného seriálu dobré praxe ze Základní školy Jižní na Praze 4 jsme přinesli informace o adaptaci, výuce a hodnocení nově příchozích žáků z Ukrajiny. Ve 2. díle jste se mohli dočíst, jak škola zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké pomůcky škola pro výuku češtiny využívá  a proč je důležitý aktivní přístup zřizovatele při přijímání ukrajinských žáků. V tomto dalším textu najdete informace o aktuální pracovní agendě dvojjazyčných asistentek i o jejich financování. 


Potřeba dvojjazyčných asistentů pedagoga
 
Škola má nyní dvě dvojjazyčné asistentky. Jedna je původem Ukrajinka, dnes už občanka České republiky. Mluví dobře česky, rusky a ukrajinsky. Druhá je z Kazachstánu a mluví rusky, ukrajinsky, anglicky a česky, je ve škole od loňského roku. (Znalost ruštiny je výhodou pro komunikaci s Ukrajinci, kteří přicházejí z východní oblasti Ukrajiny – mluví se tam více rusky. Ukrajinci přicházející ze západní Ukrajiny ruštinu buď neovládají, nebo nechtějí tímto jazykem mluvit.)
 
Dvojjazyčné asistentky pedagoga má škola financované z výzev, které vyhlašuje hlavní město Praha. Škola také žádá o financování asistentů v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.  
Co se týče tzv. „šablon“ (pozn.: jedná se o výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I k podávání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský), vedení školy vidí čerpání financí na dvojjazyčného asistenta jako ztížené. Dvojjazyčný asistent ze šablon musí mít pedagogické vzdělání, zkoušku z češtiny a ještě nostrifikaci. 

Ředitel školy Daniel Kaiser upřesňuje: „Evropské peníze jsou v tomto nepružné. Bývalé paní zástupkyni ombudsmana paní Šimůnkové, která je absolventkou naší školy, jsem dával podnět, proč je dvojjazyčný asistent pedagoga nepedagogický pracovník, když se na něho mají vztahovat zákony o pedagogických pracovnících? Úředníci zkonstatovali, že to probíhá, ale že se to nedá v průběhu čerpání prostředků upravovat, a dostali doporučení od zástupkyně ombudsmana, aby to při těch nových výzvách a šablonách upravili. Ale neupravili to, nechali to tak, jak to bylo, úplně stejně.“
 
 
Přesah do role sociálního pedagoga 
 
Role dvojjazyčné asistentky pedagoga má přesah do sociálně pedagogické role – pro rodiče cizince je styčnou osobou, na kterou se obracejí v první řadě, pokud mají nějaký dotaz nebo něčemu nerozumí. Asistentky pedagoga, na rozdíl od sociálních pedagogů, do rodin nedochází, protože na tuto aktivitu už nemají časovou kapacitu. Většinu času tráví právě komunikací s rodiči pomocí e-mailu nebo telefonicky, případně v rámci osobních setkání ve škole. Rodiče od nich dostávají například tipy, na jaký úřad se mají obrátit a kdy si mají požádat o příspěvek. 

Škola by měla zájem využít služby sociálního pedagoga, ale jak uvádí Daniel Kaiser, je obtížné ho sehnat. Popisuje také zkušenost ze zahraniční stáže ve Švýcarsku, kde sociální pedagogové působí více přímo v terénu: „Ve Švýcarsku jsem měl možnost vidět, že sociální pedagogové, kurátoři a sociální pracovníci nejsou na úřadě, ani nedochází do rodin. Tam to funguje tak, že tito lidé pracují přímo ve škole. Je tam určený jeden pracovník na tři školy – podle velikosti škol. Ve škole pracuje jeden nebo dva dny v týdnu a rodiče tam přicházejí a řeší s ním i třeba pracovní problémy, věci sociálního charakteru, jak a kde požádat o dávky a podobně.“ Takovou možnost by ředitel Daniel Kaiser uvítal i v českých školách. 
 
 
Dvojjazyčný asistent pedagoga v heterogenní třídě
 
Pokud dvojjazyčná asistentka na pozici začíná, je důležité, aby osobně promluvila s každým rodičem a  připravila mu základní dokumenty (pravidla, školní řád…) v jeho rodném jazyce. S rodiči je třeba probrat i důležité informace týkající se provozu školy, jako je například nutnost odhlásit oběd, když není dítě ve škole. Škola má proto pro rodiče připravené všechny potřebné dokumenty přeložené do ukrajinštiny. Ředitel školy Daniel Kaiser doplňuje: „S rodiči je vhodné také mluvit o tom, že i oni sami se musí učit česky a jít tak příkladem dítěti, aby se také snažilo.“
 
Nejvíce používaný druhý jazyk je v základní škole Jižní nyní ukrajinština. Dvojjazyčné asistentky mluvící ukrajinsky nebo rusky pedagogům pomáhají v oblasti komunikace s rodiči. Dříve se například stávalo, že nedošlo k pochopení pokynů nebo pravidel, které pedagogové ukrajinským rodičům sdělovali v češtině nebo angličtině. 

Aktuálně dvojjazyčné asistentky komunikují s rodiči e-mailem, mají na ně i telefonický kontakt. Třídní učitel dává například dvojjazyčné asistence pokyny: „Prosím tě, vyřiď rodičům, že je potřeba, aby přinesli to a to nebo xy,- Kč. Pokud nemají, ať požádají o příspěvek.“ 
 
Dvojjazyčné asistentky dále překládají do ukrajinštiny dopisy, které vedení školy nebo pedagogové posílají rodičům. Běžně jsou dopisy rodičům rozesílány přes elektronickou poštu (systém Bakaláři), rodiče cizinci ale dostávají tyto dopisy zvlášť přeložené e-mailem, případně dostávají textové zprávy na telefon. Asistentky také překládají e-maily od rodičů cizinců, dále různé příručky a další materiály. 
 
Jak vypadá běžný školní den dvojjazyčné asistentky? Asistentky chodí do těch tříd, kde je nejvíce ukrajinských žáků. Žáci vysílají domluvené signály, když něčemu nerozumí – buď je to hračka na lavici, nebo zvednutá ruka. Asistentka vidí, že žák potřebuje pomoci, a neruší tak ostatní. Někdy se stane, že ve třídě jsou asistenti dva, dvojjazyčný asistent a asistent pedagoga v rámci inkluze. Žákům především vysvětlují látku, pokud něčemu nerozumí. 

Po vyučování mají dvojjazyčné asistentky v klubovně konzultační hodiny a žáci za nimi můžou přijít. Žáci si například vypíšou slovíčka, kterým nerozumí, a asistentka jim je vysvětlí. 
Asistentky potom ještě připravují materiály pro třídní učitele (překlady apod.), hodně času také zabere komunikace s rodiči cizinci. Dvakrát až třikrát týdně přicházejí za vedením školy, kdy probíhají provozní schůzky. Každé pondělí se asistentky pedagoga navíc účastní pravidelných jednání školního poradenského pracoviště. Tam mají možnost řešit aktuální  obtíže ve výuce u žáků nebo jiné záležitosti. 
 
Co se týče dalšího vzdělávání, dvojjazyčné asistentky jsou do něj zapojeny podobně jako další členové pedagogického sboru.  
 
Ukrajinské asistentky pedagoga 
 
Ve škole působily ve 2. pololetí loňského školního roku další dvě asistentky pedagoga z Ukrajiny –  jednalo se o kvalifikované pedagožky. Češtinu ovládaly částečně, škola je proto zaměstnávala na pozici ukrajinských asistentek pedagoga – působily v běžných třídách, kde pomáhaly ukrajinským žákům. (Pozn.: Ukrajinští asistenti pedagoga jsou financováni z dotačního programu MŠMT. Více informací najdete v panelu níže). Tyto dvě asistentky už ve škole nepůsobí, vrátily se na Ukrajinu. 


Ukrajinský asistent pedagoga – podrobnější informace

„Dotační program ministerstva školství počítá s financováním ukrajinských asistentů pedagoga na základě počtu ukrajinských žáků (resp. žáků cizinců s udělenou dočasnou ochranou) v dané škole. Do příslušného počtu žáků se započítávají pouze ti žáci cizinci, kteří jsou zařazeni do tříd s převahou žáků s občanstvím ČR – program tedy není určen na podporu tříd, ve kterých ukrajinští žáci tvoří více než 50 % z celkového počtu žáků. (…)

Ukrajinský asistent pedagoga by měl mít vzdělání na úrovni očekávané u asistentů pedagoga (podle § 20 zákona o pedagogických pracovnících) – měl by mít tedy buď střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v pedagogickém oboru, anebo by si měl doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Stejně jako u ostatních pedagogických pracovníků i u ukrajinských asistentů pedagoga se ale připouští (na výjimku) možnost zaměstnat pracovníka, který nemá odpovídající vzdělání, za předpokladu, že škola nesežene uchazeče, který by potřebné vzdělání měl. Důležitou podmínkou pro výkon profese ukrajinského asistenta pedagoga je, že příslušný pracovník musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího. U českého jazyka naopak stačí základní znalost, kterou ověřuje ředitel školy při přijetí pracovníka.“

Zdroj:

 https://www.asistentpedagoga.cz/aktuality/zobrazit/jak-vyuzit-nove-zrizenou-pozici-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga

 
 
Asistentky a pomocné učitelky pro ukrajinské žáky

Na základě metodických pokynů ministerstva školství k zákonu Lex Ukrajina a Lex Ukrajina 2 může do srpna 2023 pracovat ve školství i ten, kdo neumí česky, a to pouze na základě rozhovoru s ředitelem školy, a to na pozici buď asistenta pedagoga anebo na pozici pedagoga. 
 
Takové zaměstnankyně má škola od září celkem tři, a to na pozici ukrajinské asistentky pedagoga a párové učitelky. Tyto zaměstnankyně si zařídily nostrifikaci svého učitelského diplomu a připravují se na zkoušku z českého jazyka. Chtějí v Česku zůstat, a tak mají motivaci zdokonalit se v češtině a zůstat ve školství. Pracují ve třídách s ukrajinskými žáky, a to v hodinách výtvarné, pracovní a tělesné výchovy. Učitelka  v kmenové třídě, kde je celkem třicet tři žáků, z toho tři ukrajinští, takovou dopomoc velmi oceňuje. Ukrajinským dětem může párová (pomocná) učitelka nebo asistentka vysvětlit ukrajinsky, co je potřeba. Výhodou zároveň je, že si může v rámci výuky postupně osvojovat i český jazyk. 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ – 4. díl

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtvrtý díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak připravovat hodiny pro tyto žáky? V kazuistickém webináři ředitelka ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 společně s metodičkou školy Cyril Mooney a pracovníkem institutu diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodin na 2. stupni. Zájemci se mohou seznámit i s činností nízkoprahového Centra Maják.

Zobrazit další články