logo
logo
Wellbeing ve škole

Wellbeing ve škole

25.06.2024
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka
Žáci a studenti
Tématem měsíce června 2024 je wellbeing ve škole. Stále více se totiž ukazuje jeho důležitost a dopad na psychiku a motivaci jak dětí, tak vyučujících. Přinášíme vám souhrn materiálů, které vám pomohou vytvářet prostředí podporující duševní zdraví, pohodu a celkovou spokojenost všech zúčastněných.„Pokud ve škole zažíváme životní spokojenost a duševní pohodu (wellbeing), dosahujeme i lepších výsledků učení. Proto by wellbeing měl být jednou z hlavních priorit škol, vyučujících i žactva. Zejména pro znevýhodněné žáky a žákyně pak takové prostředí ve škole může být podporou. V rámci práce na revizích RVP je snaha posílit průřezově péči o wellbeing ve škole a zároveň více systematicky rozvíjet u žactva sociální a emocionální dovednosti v rámci Osobnostní a sociální výchovy.“

Petr Chaluš, Národní pedagogický institut


Seznam článků: 

Osobnostní a sociální výchova v revidovaném RVP

Popis oboru, který systematicky rozvíjí znalosti, dovednosti a postoje podporující odolnost žáků a žákyň vůči různým životním situacím. Zaměřuje se dále na tři tematické okruhy: osobnostní rozvoj, sociální a etický rozvoj a kariérový rozvoj.

https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/csp/osv


Průřezová témata v revidovaném RVP

Ukázka tří témat věnujících se mezipředmětové a nadoborové výuce, která pomáhají žactvu pochopit svět v širších souvislostech.https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/prurezova-temata


Záznam debaty. Jak na wellbeing ve škole? 

Tématu se věnovala také debata v ostravském centru PANT v květnu 2024, zaměřená zejména na aktuální výzvy ve vzdělávání s ohledem na wellbeing.

https://edurevue.npi.cz/clanky/zaznam-debaty-jak-na-wellbeing-ve-skole


Téma wellbeingu úzce souvisí také s bezpečným klimatem ve třídě

Pod třídním klimatem lze chápat trvalejší sociální vztahy mezi žáky a učitelem a ustálené postupy vnímání, prožívání, emocí, hodnocení toho, co se ve třídě už odehrálo a/nebo právě odehrává. Třídní klima tvoří všichni žáci dané třídy; skupinky žáků v dané třídě; žáci jako jednotlivci se svými silnými charakteristikami, ale ve vyučovacích hodinách se spolutvůrcem klimatu stává také vyučující daného předmětu.

Na webu Zapojmevšechny.cz je mu věnována celá sekce.


Proč, kdy a jak se věnovat tématu duševního zdraví ve škole? 

Inspirujte se třemi tipy jak, kdy a proč se systematicky věnovat tématu duševního zdraví u žáků.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/349-proc-kdy-a-jak-se-venovat-tematu-dusevniho-zdravi-ve-skole


Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží? 

Článek nabízí tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků, které vám mohou pomoci zlepšit klima ve třídě.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/350-manual-pro-ucitele-jak-efektivne-nabidnout-pomoc-zakovi-ktery-jevi-znamky-psychickych-obtizi


Úspěšná práce s heterogenní třídou 10: Jak podporovat žádoucí chování žáků? 

V tomto článku se dozvíte, proč je potřebné v heterogenním kolektivu nastavovat a dodržovat pravidla, podporovat očekáváné chování a pomocí pozitivní podpory upevňovat žádoucí chování žactva.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/530-uspesna-prace-s-heterogenni-tridou-10-jak-podporovat-zadouci-chovani-zaku

 

Jak na dobré klima ve škole, aby se tam těšili žáci i učitelé? 

Návodné video, jak zlepšit celkové klima školy, které představuje ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda. Nedílnou součástí příspěvku jsou také dokumenty školy, na které se můžete podívat.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/111-video-jak-na-dobre-klima-ve-skole-aby-se-tam-tesili-zaci-i-ucitele


Jak nastavit a udržet bezpečné klima ve třídě s žáky se sociálním znevýhodněním

Přečtěte si, jak připravit bezpečné klima pro všechny žáky a žákyně se sociálním znevýhodněním pomocí diagnostiky klimatu celé třídy.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/334-jak-nastavit-a-udrzet-bezpecne-klima-ve-tride-s-zaky-se-socialnim-znevyhodnenim

 

Jak podpořit traumatizované děti? Inspiraci nabízí Norsko, Island i USA

Občas je dobré podívat se za hranice své země a zkusit najít inspiraci i v jiných zemích. To se poštěstilo Kláře Laurenčíkové ještě v rámci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která přináší pohled na různé strategie ze stáží v USA, Norsku a na Islandu.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/186-jak-podporit-traumatizovane-deti-inspiraci-nabizi-norsko-island-i-usa


Seznam článků k tématu syndrom vyhoření: 

Emoční první pomoc pro vyučující – část 1. 

https://zapojmevsechny.cz/clanek/865-emocni-prvni-pomoc-pro-vyucujici-cast-1

Emoční první pomoc pro vyučující – část 2. 

https://zapojmevsechny.cz/clanek/873-emocni-prvni-pomoc-pro-vyucujici-cast-2

Ve dvoudílném seriálu se dozvíte o metodě somatického prožívání a technice emoční první pomoci a naučíte se principy pro samostatnou praxi.

 

Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření

O tom, jak si udržet kvalitní vyučující a zajistit tak kvalitní výuku vypráví zástupce ředitele Základní školy profesora Švejcara v Praze 12.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/91-mentoring-ve-skolstvi-jako-prevence-syndromu-vyhoreni


Supervize ve školách

V podcastu Zapojme všechny Adély Pospíchalové uslyšíte, jak je možné zajistit supervizi pro školu a zabránit tak profesnímu vyhoření zaměstnanců.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/428-podcast-25-dil-supervize-ve-skolach


(Foto zdroj: Freepik)


Mohlo by Vás zajímat

Hodnocení žáků

Tématem měsíce května 2024 je Hodnocení žáků. Stále více se totiž ukazuje jeho důležitost a dopad na psychiku i motivaci dětí ve výuce. Přinášíme vám souhrn materiálů, které vám usnadní práci s heterogenní, pestrou třídou.

Zobrazit další články