logo
logo
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ – 3. díl

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ – 3. díl

21.11.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje třetí díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Video obsahuje rozhovory odborného pracovníka institutu s ředitelkou, pedagožkou a asistentkami pedagoga ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, a také videohospitace z hodiny občanské výchovy na 2. stupni. Získáte osvědčené tipy pro práci se žáky s OMJ nebo se speciálně vzdělávacími potřebami.


Struktura videa:

00:27 Rozhovor Miroslava Vosmika, odborného pracovníka NPI ČR, s ředitelkou ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Andreou Melechovou Ruthovou: Ve škole je vysoký podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s OMJ a se sociálním znevýhodněním. Organizace realizuje program Začít spolu. Vedení školy se snaží vytvořit pro žáky co nejlepší vzdělávací prostředí. 

01:25 Představení podpůrných organizací, se kterými škola spolupracuje: NZDM Archa, PROSTOR plus o.p.s. a Centrum Maják

03:35 Jak funguje školní poradenské pracoviště? Pracovníci si předávají informace pravidelně každý týden. Kompetence se rozdělují také podle výše úvazku. Pracoviště spolupracuje s externími subjekty.

10:26 Nastavení spolupráce a sdílení dobré praxe s dalšími školami díky programu Ředitel naživo

13:04 Rozhovor s pedagožkou Věrou Jelínkovou: Jak se připravuje na výuku a jaká je její spolupráce s asistentkou. 

16:39 Virtuální hospitace v hodině občanské výchovy v 6. ročníku, kde jsou žáci s OMJ, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami a žáci nadaní. Ukázka spolupráce mezi pedagožkou Věrou Jelínkovou a asistentkou pedagoga Lenkou Klečákovou. Tématem hodiny jsou státní symboly. 

25:54 Reflexe hodiny s důrazem na zpětnou vazbu od žáků. Princip práce v kruhu na úvod každé vyučovací hodiny podporující dobré klima třídy. Představení pomůcek a digitálních aplikací, které žáci v hodinách využívají. 

30:21 Tipy, jak pracovat s klíčovými slovy v textu nebo za použití slovníku. 

31:20 Tipy, jak pracovat se žáky s OMJ, jejichž jazyk nepatří mezi slovanské. 

33:22 Tipy, jak pracovat se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

34:50 Rozhovor s asistentkou pedagoga ukrajinské národnosti Irynou Zakharovou, která má odbornou kvalifikaci psycholožky, o její roli ve zdejší škole. Jak pomáhá dětem adaptovat se ve škole a hledat si kamarády. 

37:17 Rozhovor s asistentkou pedagoga ukrajinské národnosti Nataliií Panchenko, která pomáhá s komunikací a porozuměním ukrajinským žákům a jejich rodičům ve škole i mimo ni. 

42:34 Petr Seidl, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Centru Maják v Kutné Hoře, představuje činnost zařízení. To také realizuje, ve spolupráci s Cyril Mooney Education, z.s., projekt Naproti dětem z Ukrajiny. Hlavním cílem je propojovat základní školy a nízkoprahová zařízení při pomoci dětem z Ukrajiny.


Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 4. díl z tohoto videoseriálu (čtvrté návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka 40.

 


Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články