logo
logo
Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

01.11.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.Struktura videa:

00:31 Miroslav Vosmik, odborník z institutu, v rozhovoru s paní ředitelkou ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, Zdeňkou Vašíčkovou, diskutuje o tématech, jako je podpora žáků, kteří mluví odlišným mateřským jazykem, fungování školního poradenského pracoviště, včetně jeho struktury a rolí, a metodické vedení asistentů. 

03:26 Diskuze na téma jazykové přípravy pro žáky s OMJ, kterou je škola pověřená. Rozdělení žáků do skupin a roční hodinová dotace jazykové výuky nad rámec rozvrhu. Zhodnocení realizace jazykové výuky a tandemové spolupráce učitelů. 

04:48 Diskuze na téma zapojení a podpory ukrajinských žáků ve výuce. Dle školního vzdělávacího programu školy je žákům nabízen další cizí jazyk – německý, ruský nebo český (to platí pouze pro žáky s OMJ). Jako vhodný postup se také ukázala okamžitá integrace žáků s OMJ do kmenových tříd. 

07:31 Využití systému Podpora pozitivního chování dětí a žáků při zvládání problémového chování žáků. Potenciálním konfliktům v komunikaci a spolupráci českých, ukrajinských a ruských žáků pomáhají předcházet ukrajinské asistentky pedagoga a také psycholožka ukrajinského původu. 

10:58 Zhodnocení osvědčených tipů a metod za pomoci supervize a intervize při práci s žáky s OMJ. 

15:55 Videohospitace v hodině českého jazyka ve třídě 4. ročníku, kde jsou žáci s OMJ. Ukázka spolupráce mezi pedagožkou Janou Terlovou a asistentkou pedagoga Michaelou Smetanovou. Tématem hodiny je práce se slovními druhy v heterogenních skupinkách. 

18:13 Ukázka individuální práce asistentky pedagoga s homogenní skupinkou žáků s OMJ, která s žáky znovu zopakuje a případně dovysvětlí probrané učivo. Poté se vystřídá s pedagožkou a věnuje se zbytku třídy, která pracuje na zadaném úkolu. 

20:26 Ukázka průběžného hodnocení žáků a jejich práce během výuky. Kontrola a ujištění se, že žáci všemu rozumí. 

21:07 Ukázka společné práce pedagožky Jany Terlové a žáků s OMJ v kruhu na koberci, kde probírají slova, kterým nerozumí, a hledají jejich význam. Zbytek třídy samostatně nebo ve dvojicích plní zadaný úkol, se kterým jim pomáhá asistentka pedagoga. 

23:05 Rozhovor s učitelkou 1. stupně Janou Terlovou a asistentkou pedagoga Michaelou Smetanovou: Hodnocení průběhu spolupráce mezi oběma aktérkami při práci s dětmi s OMJ, kdy si rozdělují role a úkoly podle potřeb žáků. Příprava hodin, využití názorných pomůcek a tipy na postupy ve výuce. Zdůraznění vzájemné komunikace před každou vyučovací hodinou. 

27:46 Rozprava o výběru náročnosti úkolů, využívání pomůcek, udržování žákovských portfolií a ověřování porozumění u žáků s OMJ. Ukrajinští spolužáci, kteří jsou ve škole již déle, pomáhají s překladem. Pravidelné doučování žáků s OMJ nad rámec rozvrhu. 

39:04 Videohospitace ve vyučovací hodině přírodovědy ve 4. ročníku na téma třídění odpadu, kterou vede třídní učitelka Petra Axamitová společně s asistentkou pedagoga. V ukázce uvidíte skupinovou spolupráci a střídání výukových postupů. Kamilka, žákyně ruské národnosti, pomáhá spolužákům s OMJ a překládá dle potřeby.  

41:33 Ukázka skupinové práce (výroba plakátu) ve vyučovací hodině přírodovědy ve 4. ročníku. Výstupy práce žáci odprezentují a následně sami zhodnotí. 

44:50 Rozhovor s třídní učitelkou 1. stupně Petrou Axamitovou: Reflexe vyučovací hodiny a zdůraznění práce s vrstevnickým hodnocením a sebehodnocením, které učí žáky samostatně přemýšlet a vzájemně komunikovat. Tipy na přípravu hodin a úkolů pro žáky s OMJ, kdy je třeba použít různou míru obtížnosti. 

47:58 Rozhovor s ukrajinskou asistentkou Oksanou Adamiv: Představení úlohy asistentky pro ukrajinské žáky. Kromě běžné komunikace má na starosti vysvětlení školního řádu a seznámení s pravidly školy pro snazší integraci žáků do kolektivu a spolupráci se školní psycholožkou při prevenci problémových situací.


Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 2. díl tohoto videoseriálu. Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech.
Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články