logo
logo
Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na SŠ

Na této stránce nabízíme souborné informace k tématu realizace ústního rozhovoru, který nahrazuje PZ.


PZ 2024 – aktuální rok

Prezentace MŠMT, Mgr. Barbora Krčmářová – přijímání uchazečů ze zahraničí 2023-2024 (11.12.2023)

Převodní tabulka ukrajinských známek

Opatření obecné povahy – přijímací řízení 2023/2024 (platí od 31.10.2023)

Webinář – Jak na přijímací pohovor na SŠ (11.12.2023) – připravujeme záznam

Jak na přijímací rozhovor na SŠ?

Otázky rozhovor prosinec 2023

 

PZ 2023

2022 – Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících
dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání.

Prezentace MŠMT, Mgr. Barbora Krčmářová- přijímání uchazečů ze zahraničí (11.1.2023)

Převodní tabulka ukrajinských známek

Možný příklad přijímacího pohovoru (dokument NPI ČR) – připravili jsme pro Vás v NPI ČR možný návrh, jak postupovat při realizaci pohovoru, který je náhradou za jednotnou přijímací zkoušku na SŠ pro cizince.

Zkušenosti s realizací pohovoru – Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příklady dobré praxe, Zuzana Zoubková, Dagmar Dvořáková (prezentace)Brno

Opatření obecné povahy 2022 – přijímací řízení (vydáno 27.10.2022), v současné době se připravuje na MŠMT OOP pro rok 2023

Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí  – legislativní ukotvení, počítání pořadí v umístění


Webinář na téma Jak na přijímací pohovor na SŠ – legislativní rámec a příklady dobré praxe

Webinář provádí účastníky legislativním zakotvením přijímacího pohovoru na SŠ, který nahrazuje přijímací zkoušku na SŠ z předmětu Český jazyk a literatura. Nabízí perspektivu dvou škol, které již pohovory v minulých letech realizovaly. Zástupci těchto škol hovoří o svých zkušenostech i nástrahách procesu. Na konci webináře Vám představíme návodné shrnutí v podobě jednoduchých kroků, které vyplývají ze zkušeností participujících kolegů ze škol.

Záznam webináře naleznete zde. Pro sledování je potřeba vyplnit dotazník, který eviduje počet shlédnutí. Webinář byl realizován za podpory MŠMT, MV ČR a UNICEF)


Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy

Videonahrávku celého webináře můžete shlédnout zde

Níže posíláme další vybrané odkazy na zdroje. které byli prezentovány v programu webináře:

Další důležité zdroje k tématu webináře:

 • Informace z předcházejícího webináře, který se zaměřoval více k legislativě okolo přijímacího řízení na střední školy u žáků přicházejících z Ukrajiny jsou zde
 • Informační materiál MŠMT k přijímání uchazečů ze zahraničí zde
 • hlavní webové stránka NPI ke vzdělávání cizinců https://cizinci.npi.cz a specificky k ukrajinské komunitě Ukrajina (npi.cz)
 • Překlady informačních materiálů, které jsou dostupné v ukrajinštině zde
 • Souhrnný článek českého centra Euroguidance k tématu: Inspirativní zdroje pro kariérové poradenství s lidmi přicházejícími z Ukrajiny (euroguidance.cz)
 • Článek ke kariérovému vzdělávání s příklady pracovních listů zde
 • Text k tématu kariérového poradenství v kontextu migrace zde
 • Brožura Euroguidace o kariérovém poradenství v české verzi zde a v ukrajinské verzi zde
 • Nahrávka webináře Euroguidance k tématu z roku 2022 zde
 • Nahrávka webináře k osvědčeným přístupům v Evropě s titulky v českém jazyce zde
 • Výstupy z evropské konference v Praze k tématům kariérového poradenství, kde se část příspěvků věnovala kontextu migrace zde

Na co se můžete těšit:

Zvažujeme další webinář k tématu, tipy získáme i ze zpětné vazby od vás v online dotazníku

Připravujeme další akce, workshopy v regionech, mezinárodní semináře, na stránkách www.euroguidance.cz, aby vám nic neuniklo, registrujte se zde Ecomail.cz – správa a rozesílání newsletterů (ecomailapp.cz)