logo
logo
Interkulturní rozdíly

Interkulturní rozdíly

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců

Série videí pro seznámení se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla na základě spolupráce NPI ČR a Integračního centra Praha, které poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Předcházel jim workshop, který se setkal s velmi kladným ohlasem. Vznikla tak potřeba zprostředkovat informace co nejširším pedagogické veřejnosti. Nabízíme tedy informace ve zhuštěné podobě.

Mongolové (6/2021)

Vietnamci (1/2021)

Arabové (1/2021)

Číňané (1/2021)


Výsledky:
4
obrazek clanku
10.05.2022
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

obrazek clanku
21.09.2021
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

obrazek clanku
02.10.2020
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

obrazek clanku
22.12.2019
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Práce s panenkou Persona Doll učí děti i dospělé pracovat s předsudky. Dětem pomáhá mluvit o sobě nebo se bránit a pedagogům ukazuje, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Zpět na začátek