Za co ručí zřizovatelé aneb nebojte se zapojit

18.05.2022
Petra Macková
Zřizovatel školy

Klub zřizovatelů je místo pro sdílení zkušeností mezi obcemi a městy v oblasti vzdělávání a řízení školství. Dvoudílný seriál přináší informace o prospěšné a potřebné iniciativě, která napomáhá zlepšit nejen samotnou kvalitu práce zřizovatele směrem ke školám, ale v důsledku také komunikaci a spolupráci zřizovatelů a samotných škol.

Obrázek článku

Konference pro zřizovatele + Lepší škola 2021 / FOTO: Kateřina Lánská, EDUin

V první části rozhovoru jsme přinesli informační přehled o Klubu zřizovatelů, iniciativě, která vzešla z obecně prospěšné společnosti EDUin. V současné době má klub několik desítek členů a nabízí široké portfolio aktivit včetně sdílení osvědčených zkušeností a postupů v oblasti řízení školství a vzdělávání.

Ve druhé části rozhovoru se zakladatelem klubu, vizionářem, advokačním pracovníkem a zároveň programovým ředitelem EDUinu Miroslavem Hřebeckým a manažerem klubu Tomášem Drozdem se dozvíte, proč a jak vzniklo legislativní vakuum mezi zřizovatelem a školami, a proč klub vyvíjí také advokační aktivity. Na konci textu najdete přehled českých organizací, které se zabývají tématem spolupráce zřizovatele a škol.

Zřizovatel by se měl starat i o kvalitu školy: co vše do tohoto balíčku patří a co z toho vyplývá?

Miroslav Hřebecký: Ve státě máme ohromný deficit a z mého pohledu jednoznačně nepovedenou reformu státní správy a samosprávy v roce 2000, kdy jsme zavedli povinnou právní subjektivitu pro úplně všechny školy včetně těch nejmenších mateřinek. Když to přeženu, v podobné škole si dvě učitelky hodily korunou, která z nich bude ředitelka, a ta se pak přes noc stala pro stát partnerem, právnickou osobou, statutárním zástupcem a naběhl na ni statistický úřad a všechny ostatní úřady. Neví, kde jí hlava stojí, přes den musí být u dětí a po nocích papíruje. V roce 2000 jsme zrušili školské úřady v rámci státní správy s tím, že se toho ujme samospráva. Tam se vyčlenili pracovníci, kteří se ale v nově vzniklých obcích s rozšířenou působností rozpustili, čili u nich podporu nenajdete. A když, tak se soustředí na výkaznictví a maximálně na dlouhodobé (např. investiční – pozn. redakce) záměry, výroční zprávy atd. Hledat koncepční práci je jako hledat jehlu v kupce sena. Jde o pár ojedinělých případů.

Zřizovatel není jen správce budovy

Stále narážíme na legislativní nevyjasněnost, respektive legislativní vakuum. Školský zákon na jednu stranu jednoznačně určuje, co může ředitel a za co je zodpovědný. Je dané, že za pedagogické penzum ručí ředitel. Ale koncepčně má školství vést zřizovatel, takže je logické, že tyto dvě kompetence na sebe naráží a může docházet k třenicím. K těm nakonec bohužel příliš nedochází, protože zřizovatelé se stáhli do role správce budovy, takže svítí, topí, a tím to pro něj končí. Pokud škola nemá problémy, ředitel ustojí nároky rodičů a ti nechodí bouchat na vrata radnice, všichni jsou spokojení. Byť škola mentálně zamrzla v osmdesátých letech, nic se tam neděje a pedagogicky to může být velmi neefektivní.

Je samozřejmě skvělé, pokud se zřizovatel o kvalitu školy zajímá. Formálně ale dostala kvalitu školy do vínku Česká školní inspekce přímo zřizovaná Ministerstvem školství, respektive samostatným zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb., – pozn. Redakce), a to je hlavní autorita, která dohlíží na kvalitu školy. Má povinnosti vůči zřizovateli a zřizovatel má povinnosti vůči ní. Pokud zřizovatel inspekci požádá, v určitých případech mu má poskytnout součinnost. Třeba v otázce konkurzního řízení je to přímo dané vyhláškou (novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích ve znění účinném od 1. 5. 2019 – pozn. redakce) nebo když zřizovatel požádá o přešetření, protože se mu něco nezdá – pak do školy inspekce přijít musí.

Ale platí to i naopak: Česká školní inspekce má právo nařizovat určitá opatření řediteli, pokud v souvislosti s inspekcí zjistí, že je ze strany zřizovatele něco v nepořádku. Nejčastěji se to týká právě prostorových a materiálních podmínek, pokud je zřizovatel správcem a majitelem budovy. Také to bývá při nefunkčnosti ředitele: ČŠI zřizovatele vyzve, aby na ředitele vyhlásil konkurz, neb podle nich se musí vyměnit. To se děje asi ve čtyřech případech z celé republiky za rok. V zákoně je i mnohem silnější sankce: ústřední školní inspektor může navrhnout ministrovi vymazání školy z rejstříku, pokud by dospěl k tomu, že se tam vůbec neplní vzdělávací program, takže je lepší školu zavřít.

Vidíte v legislativní oblasti nějaký další zásadní nedostatek? Co byste rádi posunuli dál?

Miroslav Hřebecký: Pokud se máme soustředit na nějaké obecné téma ohledně zřizovatelů, je potřeba jejich roli řešit systémově, ne pouze jedním dvěma konkrétními paragrafy, jako teď v souvislosti s Lex Ukrajina. Když to vezmeme filozoficky a zeširoka, tak je potřeba vyřešit úlohu zřizovatele ve stávajícím rozdání karet. Nyní je stát, mezera, ředitel – a mezi nimi nic. Zřizovatel jen svítí a topí, někde bokem stojí Česká školní inspekce, která přijde jednou za šest let. Nechci říct, že je to málo, inspekce ani nemá chodit každý rok. Ale pokud je jediná, kdo je schopen dát zpětnou vazbu, jestli škola pracuje kvalitně, nebo ne, je inspekce jednou za šest let opravdu hrozně malinko. A stále není jasné, jaká je úloha zřizovatele v pedagogické oblasti. Hned, jak to bude vyjasněné, si musíme říct, kde na to vzít odborné kapacity – a jsme u středního článku.

Tip:

Pokud vás téma zaujalo, můžete si přečíst první a druhý díl rozhovoru s programovým ředitelem EDUinu Miroslavem Hřebeckým na téma střední článek podpory, které budeme publikovat v červnu 2022.

Co je tzv. „střední článek“?

Jedná se o nově zaváděnou metodickou pomoc školám ze strany MŠMT. Cílem je zintenzivnit komunikaci mezi školami (územím) a ministerstvem – průběžně zprostředkovat školám podporu v oblasti pedagogického leadershipu, řízení pedagogického procesu a zvyšování kvality vzdělávání a také získávat ze škol zpětnou vazbu.

Kdo je tady ředitel?

Věnuje se Klub zřizovatelů i advokační činnosti?

Miroslav Hřebecký: Ano, není to ale vyloženě naše agenda, nemáme polovinu úvazku na advokacii. Ale snažíme se. Děláme to ve dvou rovinách. Jednak vydáváme tiskové zprávy a působíme mediálně, čímž nastolujeme určitá témata. A při naší odborné činnosti se také pochopitelně potkáváme s představiteli státní správy na vrcholné úrovni, ať už je to vedení České školní inspekce nebo vedení ministerstva, kde předkládáme své návrhy. Na ministerstvu samozřejmě monitorují naše tiskové zprávy, takže k nim dostáváme naše témata. Důležitá jsou i menší povídání, „small talks“, někde na konferenci. U kávy si sdělujeme, co a kde by sneslo zlepšení.

Za náš největší zásah považuji konkurzní vyhlášku, která byla na náš popud novelizovaná před třemi lety a z 80 procent jsme ji psali my. Změny, které jsme navrhli, se týkaly odpolitizování konkurzů, aby byly odbornější, aby se zkrátka ředitel vybíral efektivněji, ale hlavně šlo o změny narativu (přístupu). Nevybírá se vrchní úředník, ale vybírá se pedagogický leader. Tohle se nám podařilo, byť jsme neprosadili úplně všechno.

Ve zbývajících 20 procentech jsme tvrdě narazili, což jsme tak trochu čekali. Původní návrh obsahoval bod, který podporovalo i vedení inspekce: aby byl výsledek konkurzní komise pro zřizovatele závazný, ne pouze doporučující. To neprošlo, tady se uvažuje ve smyslu „škola je naše a my si určíme našeho člověka, chceme si vybrat“. Alespoň zůstalo u toho, že zřizovatelé můžou vybírat pouze z těch, kteří prošli a byli konkurzní komisí označeni za způsobilé, pořadí je však pouze doporučené. Není to ale nic, co by nám nějak zásadně vadilo. Jsme vlastně spokojení.

11. května 2022 jsme pořádali konferenci společně s Českou školní inspekcí ke třetímu výročí této vyhlášky, kde jsme se odborně ohlédli, dali zřizovatelům další tipy, jak vyhlášku lépe využít a více rozpohybovat nástroje, které jsme do ní dostali, jako například přítomnost personálního psychologa. To jsou věci v komerční praxi zcela běžné a zásadním způsobem pomáhají, abyste vybrali toho pravého ředitele a nemuseli to řešit za rok znovu.

Také jsme se například podíleli na zpracování části strategické linie 4 dokumentu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Šlo o nástroj zavedení středního článku do systému vzdělávání.

Zrodilo se téma

Sbíráte v rámci činnosti Klubu zřizovatelů nějaká data? Děláte nějaké ankety?

Miroslav Hřebecký: Původně jsme chtěli, aby odborná sekce EDUinu dělala i vlastní výzkumy, ukázalo se však, že na to nemáme kapacity. Velmi omezeně děláme sekundární výzkumy. A vedle toho jsme schopni udělat ad hoc šetření na nějakou konkrétní věc. V odborné sekci máme analytika, který skenuje ostatní výzkumy, ať už od Dana Municha, Dana Prokopa nebo od inspekce, a snaží se z nich udělat nějaké shrnutí. To se pak snažíme předat ve srozumitelné formě zřizovatelům a potom to dáváme do zpravodaje nebo do našich dalších zdrojů, buď na web, do EDUzínu, nebo do bEDUína, což je náš týdenní zpravodaj.

Nejlepší data a největší kapacity má Česká školní inspekce. Nemá je zacílené na zřizovatele přímo, ale dá se tam pro ně leccos najít. Nicméně zřizovatelské téma se narodilo a mezitím se ho ujali i další. Například Aspen institut se rozhodl, že se bude věnovat tématu ředitelů, a velmi rychle dospěli k tomu, že se v podstatě věnují tématu vztahu ředitel–zřizovatel. To se tedy zřizovatelů týká také. Česká školní inspekce se po svém snaží metodicky pracovat, ale jde spíše o jednotlivé výstupy než komplexní činnost. Vedle toho stojí již zmíněné zřizovatelské svazy. Není to tedy tak, že by se vůbec nic nedělo, ale veškeré aktivity jsou často kapacitně poddimenzované, roztříštěné, nekoordinované, včetně nás.

Za úspěch považuji, že jsme naši iniciativu dovedli k tomu, že i ministerstvo začalo vnímat zřizovatele jako samostatnou skupinu. Bývalý ministr, když končil, chtěl ještě stihnout ministerskou konferenci pro zřizovatele. Mám pocit, že na to nakonec nedošlo, ale i to, že takhle uvažují a chtějí něco udělat, je pozitivní signál.


Související legislativa:

561/2004 SB., tzv. školský zákon, § 12

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy

(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. (…)

(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce. (…)

(5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

561/2004 SB., tzv. „školský zákon“, § 166

(3) Ke konci šestiletého období funkce ředitele ve škole může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurz; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurz a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkurzu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady.Tipy pro zřizovatele i ředitele škol v oblasti vzájemné spolupráce – kde všude je možné hledat metodickou podporu a pomoc?

Tabulka č. 1. Přehled organizací, které se v ČR zabývají metodickou podporou zřizovatelů v oblasti řízení školství a vzdělávání. Přehled vytvořil autorský tým APIV B:

Název organizace

Typ organizace

Hlavní cíl činnosti

Hlavní aktivity

Svaz měst a obcí České republiky

Spolek

Každodenní práce Svazu je zaměřena především na legislativní činnost v různých oblastech včetně školství. Svaz se spolu s dalšími asociacemi snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí.

 • Advokační činnost

 • Předávání informací a vzdělávání (konference, semináře)

 • Poradenství

 • Právní poradna

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

Zapsaný spolek

Celostátní organizace, jejíž aktivity jsou členěny podle jednotlivých krajů.

Počet členů není veřejně přístupným údajem.

 • Newsletter pro členy

 • Poradenství

 • Pracovní skupina pro školství, sport a kulturu

Agentura pro sociální začleňování (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Ústřední orgán státní správy

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) je nástrojem MMR ČR k zajištění podpory sociálního začleňování, zejména k podpoře vyšších a základních územně samosprávných celků vč. jejich sdružení a jejich klíčových partnerů v nástrojích a politikách, které pomáhají mj. v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, nebo již v sociálním vyloučení žijících.

Odbor využívá nástroj Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+.

Odbor poskytuje podporu obcím i v oblasti vzdělávání:

Vzdělávání – Agentura pro socialni zaclenovani (socialni-zaclenovani.cz)

Klub zřizovatelů

(EDUin, o.p.s.)

Obecně prospěšná společnost

Odborná podpora a budování společenství pro obce a města, která vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území.

 • Elektronický občasník na míru přímo zřizovatelům škol.

 • EDUakademie pro zřizovatele

 • EDUkonference pro zřizovatele

 • Metodická pomoc

 • Sekce pro kraje

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Zapsaný spolek

Společnost podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. V rámci tohoto cíle sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace nabízí také doporučení pro zřizovatele v oblasti škol a vzdělávání:

Pro zřizovatele | ČOSIV (cosiv.cz)

Česká školní inspekce ČR

Správní úřad ČR s celostátní působností

Evaluace: Zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.Kontrola: Správní dozor v oblasti dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

Např. průběžné zprávy ČŠI obsahují odborná doporučení pro zřizovatele:

TZ_prubezna-zprava-vyrovnavani-nerovnosti_FINAL_20-12-2021.pdf (csicr.cz)

Více také zde:

Česká školní inspekce - Dokumenty (csicr.cz)

Učitel naživo, z. ú.

Zapsaný ústav

Nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.

Program Ředitel naživo

Ředitel naživo je dvouletý akreditovaný vzdělávací program pro dvojice z vedení škol.

Je určen pro ředitele základních a středních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet.

Zřizovatelům je nabízena participace při vzdělávání ředitelů škol v jejich obci. Více informací na webové stránce:

Pro zřizovatele - Ředitel naživo (reditelnazivo.cz)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyÚstřední orgán státní správy

Hlavní cíle dokumentu STRATEGIE 2030+:

Strategická linie 2 – Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání:

Posílení metodické práce se zřizovateli škol v oblasti regulace spádovosti, dostupnost dat o segregaci ve školství.

Strategická linie 4 – Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce:

Vzdělávání zřizovatelů a úředníků.

Zavedení středního článku podpory.

Strategická linie 5 – Zvýšení financování a zajištění jeho stability.

Zřizovatelé musí zajistitškolám adekvátní technické zázemí a materiální podmínky k uskutečňování vzdělávacího programu v celé jeho komplexnosti.

Propojení jednotlivých veřejných zdrojů směřujících do vzdělávání, a to nejen na úrovni státu, ale také na úrovni zřizovatelů škol aškolských zařízení (obcí a krajů).

Pilotní projekt středního článku zahájilo MŠMT v lednu 2021. Po dobu dvou let budou týmy odborníků ve vybraných regionech poskytovat školám přímo u nich v území cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí. Stanou se prostředníkem v obousměrné komunikaci mezi MŠMT a územím, zprostředkují zpětnou vazbu od škol i zřizovatelů.

Významnou oblastí bude metodická podpora zřizovatelů škol při plnění jejich zřizovatelské role, ať již v oblasti výkonu přenesené působnosti či samosprávy. Důležitá je podpora efektivní komunikace mezi zřizovatelem a školou, motivace ke spolupráci a spolupodílení se na plánech podpory a rozvoje školy.

Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Dokument STRATEGIE 2030+:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR (msmt.cz)

Pilotáž středního článku podpory:

Pilotáž středního článku podpory – edu.cz

Tabulka č. 2. Přehled organizací, které se v ČR zabývají metodickou podporou ředitelů škol v oblasti spolupráce škola-zřizovatel:

Unie školských asociací ČR

Spolek

Unie je sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a jiných právnických osob působících v oblasti školství v ČR. Účelem Unie je přispívat ke vzájemné výměně informací a aktivně se podílet na tvorbě a prosazování koncepcí vzdělávacího systému České republiky.

Členové asociace mají např. následující možnosti:

 • připomínkování materiálů orgánů a institucí, které mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy

 • vzdělávání, poradenství a evaluace

Projekt SYPO

Národní pedagogický institut ČR

Školské zařízení přímo řízené MŠMT

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání.

V projektu SYPO jsou realizovány následující aktivity:

Stálá konference ředitelů (SKŘ)  - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (projektsypo.cz)

Profesní podpora a vzdělávání - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (projektsypo.cz)Asociace ředitelů základních škol, z.s.

Zapsaný spolek

Profesní organizace sdružující především (ale nejen) řídicí pracovníky v základním školství. Členy mohou být fyzické i právnické osoby (školy jako instituce). Sdružuje v současné době více než 270 ředitelů základních škol.

Jedním z hlavních cílů organizace je být rovnocenným partnerem pro jednání se zřizovatelskými subjekty.

Asociace provádí vlastní výzkumná šetření, vydává metodiky, tiskové zprávy a také zpravodaj.

Asociace ustanovila Klub emeritních ředitelů. Klub poskytuje ředitelům jiných škol odbornou spolupráci nebo poradenství.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Zapsaný spolek

Sdružuje organizačně 14 krajských sdružení a 169 (z celkového počtu 181) samostatných právnických osob (místních akčních skupin) pracujících formou komunitně vedeného místního rozvoje ve prospěch venkova na území České republiky.

 • Pracovní skupina Vzdělávání

 • Poradenství

 • Informační servis

 • Tematické dny (videozáznamy a online prezentace)

 • Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

Zapsaný spolek

Dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

Partnerství pro vzdělávání 2030+; v rámci partnerství byla zřízena Pracovní skupina Střední článek

Odborné materiály:

Publikace:

Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemích

Přehled aktivit:

Novinky - Partnerství 2030 (partnerstvi2030.cz)

Kulaté stoly SKAV a Eduin:

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Role zřizovatelů v řízení kvality škol - Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz)

Aspen Institute Central Europe

Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem AICE je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých oblastí v jejich osobním a profesním vývoji.

Vzdělávací aktivity směřované k podpoře ředitelů škol:

Konference Kam kráčíš, Česko /Evropo 2021

Odborné studie ke konferenci:

Kam kráčíš, Česko/Evropo 2O21

Další materiály:

Ředitelé škol musí znovu do školy - Aspen Institute Central Europe

Calendar - Aspen Institute Central Europe

News - Aspen Institute Central EuropeTip na závěr:

Zaujalo Vás téma? Další texty ke spoluprácI zřizovatele a školy najdete na Zapojmevšechny.cz:

Zřizovatel školy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)Mohlo by Vás zajímat

Principy komunikace školy s rodiči

Rodina a škola – to jsou dva světy, které stojí za to propojit. Jedině vzájemný respekt, dialog a spolupráce mezi rodiči, dětmi a školou dokáže kultivovat jeden společný svět. V takovém světě je pak radost vyučovat i učit se.

Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS)

Děti s poruchami autistického spektra během výuky ocení různé druhy kompenzačních pomůcek a technik, jako je muzikoterapie, vizualizace nebo upravený vzdělávací plán. Podívejte se na tipy ze Speciální ZŠ v Poděbradech a z dalších škol.

Mapy učebního pokroku a Bloomova taxonomie cílů

Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?

Zobrazit další články