VIDEO: Začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v rodinné základní škole

03.06.2022
Učitel/učitelka

Jak úspěšně začlenit děti přicházející z Ukrajiny v základní škole? Seznamte se s dobrou praxí v péči o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z rodinné Základní školy T.G. Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kde mají předchozí zkušenosti se začleňováním žáků z Nepálu, Ruska či Vietnamu.

Struktura videa:

00:34Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jaké má škola předchozí zkušenosti se začleňováním žáků přicházejících (nejen) z Ukrajiny. A jaké aktivity napomáhají adaptaci žáků s OMJ?

05:55Třídní učitelka 2. ročníku Mgr. Hana Vránová popisuje, jak probíhá výuka češtiny u nově příchozích žáků z Ukrajiny. „Na začátku je důležitá individuální pomoc asistenta pedagoga žákovi s OMJ,“ říká Hana Vávrová.

07:43Vychovatelka ve školní družině Bc. Kateřina Šimerová upřesňuje, proč je důležité probrat příchod dětí z Ukrajiny i s rodiči ostatních žáků.

08:46Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jakou péči poskytuje Magistrát města České Budějovice nově příchozí ukrajinské komunitě. Nabízeny jsou například adaptační třídy pro žáky z Ukrajiny.

Tip:

Zaujala Vás praxe ze školy T. G. M. v Českých Budějovicích? Podívejte se také na video Rodinná škola, kde pedagogové přistupují individuálně ke všem dětem

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (1. část)

Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná opatření jim můžete poskytnout?

Zobrazit další články