logo
logo
VIDEO: Školní speciální pedagogové by měli asistentům pedagoga pomáhat v rozvoji

VIDEO: Školní speciální pedagogové by měli asistentům pedagoga pomáhat v rozvoji

12.06.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga
Školní speciální pedagogové mohou hrát důležitou roli v rozvoji asistentů pedagoga. Na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze je například metodicky vedou, průběžně hodnotí a pomáhají jim lépe porozumět žákům, jak popsala ve videu Klára Fischerová, tamní speciální pedagožka. Kromě toho se instituce snaží, aby měli asistenti možnosti dalšího vzdělávání a předcházelo se u nich vyhoření.

00:26 Jakým způsobem školní speciální pedagogové vedou metodicky asistenty pedagoga? Chodí se například dívat, jak asistenti pracují s dětmi, a sledují pokroky daných žáků. I na základě toho vypracovávají průběžná hodnocení.


00:55 V případě, že žák nepostupuje, jak by měl, škola řeší situaci konzultacemi.


01:18 Na ZŠ Lyčkovo náměstí probíhají nepravidelně společná setkávání asistentů pedagoga, kde se sdílí dobrá praxe a vyjasňují vzájemná očekávání ohledně komunikace a spolupráce. Asistenti mají také možnost účastnit se skupinových supervizí společně s učiteli, a to pod vedením externích psychologů. Rovněž se v rámci šablon dělají vzájemné návštěvy asistentů i pedagogů ve vyučovacích hodinách, aby se od sebe mohli učit. Funguje to na bázi dobrovolnosti podle případné potřeby, není to nařízené plošně.


02:57 Asistenti mají vždy možnost přijít ke školním speciálním pedagogům do hodin na reedukace, kde mohou žáka poznat více do hloubky, lépe pochopit příčiny jeho potíží a případně se inspirovat, jak s ním pracovat.


03:28 Pokud je asistent nespokojený a hrozí mu syndrom vyhoření, má například možnost v rámci školy přejít na jinou pozici. Je podporován i ve snaze stát se pedagogem, pokud by si to přál.

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články