VIDEO: Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu

29.09.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu, které fungovaly od března do srpna 2022. Založila je pro nově příchozí děti z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. V projektu zúročila svoje zkušenosti ze zahraničí i ze speciálního školství. Za důležitý faktor pro realizaci podobné aktivity považuje empatii vůči uprchlíkům. Výraznou pomocí byla předchozí zkušenost zaměstnanců školky s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Struktura videa

00:33 Školní klub v MŠ Větrná: od první myšlenky k samotné realizaci. Co ředitelce školy Kamile Finkové nejvíce pomohlo?

03:08 Tři vlny příchodů dětí a s tím související odlišnosti v adaptaci dětí i dospělých přicházejících z Ukrajiny.

05:44 Tipy pro úspěšnou adaptaci dětí přicházejících z Ukrajiny.

06:07 Formy podpory realizované ve školním klubu. Shrnutí zkušeností.

07:44 Jak na tlumočení a překlady?

08:13 Komunikace s rodiči a dětmi bez znalosti češtiny.

08:47 Rozhovor s rodičem ukrajinské národnosti.

11:47 Budoucnost školního klubu, další vize.

12:45 Další tipy pro adaptaci nově příchozích dětí z Ukrajiny.

14:40 Pestré osazenstvo v MŠ Větrná a práce s ním.

16:01 Osobní pohoda a psychické zdraví dětí je v MŠ Větrná prioritou, upřesňuje ředitelka školy Kamila Finková.

16:48 Jaké jsou heterogenní třídy v MŠ Větrná?

17:32 Pestrý pedagogický tým v MŠ Větrná.

18:15 První dny příchozích dětí z Ukrajiny v MŠ Větrná – tipy, jak se vyhnout obtížím v prvotní adaptaci.

19:45 Co dělat, když do MŠ přichází dítě v psychické nepohodě?

20:42 Jak probíhá osvojování si češtiny u dětí v MŠ Větrná?

22:19 Adaptační proces v MŠ Větrná u nově příchozích dětí z Ukrajiny přibližuje také zástupkyně ředitelky Jana Vostoupalová.

25:04 Rozhovor s chlapcem ukrajinské národnosti v MŠ Větrná.

Tip:

Přečtěte si shrnující článek k videu a podívejte se i na ilustrační obrázky!

Mohlo by Vás zajímat

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

Strategie učení na ZŠ Lyčkovo náměstí

I děti s poruchami učení mají na této ZŠ šanci si nacvičit, jak se efektivně učit. Pro děti na druhém stupni tam mají kroužek, který je během každé lekce seznámí s různými strategiemi učení.

Zobrazit další články