VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?

17.06.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog

Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.

00:30 Oborový asistent na 2. stupni ZŠ, zaměřený například na matematiku, spolupracuje se dvěma nebo třemi učiteli. První proškolení asistenta a vysvětlení náplně práce zajišťuje zástupkyně ředitele. Pak oborový asistent i učitel vyplní školou vytvořený dotazník ohledně vlastních očekávání a potřeb v komunikaci a spolupráci. Následně si během společné schůzky musí vykomunikovat a určit pravidla pro kooperaci.

(„Dotazník k nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga“ i „Pracovní náplň asistenta pedagoga“ jsou ke stažení pod videem)

02:08 Jak funguje předávání informací o žákovi se SVP mezi oborovým asistentem, asistenty pedagoga, učiteli a rodiči? Na ZŠ Lyčkovo náměstí má každé dítě se SVP, kterému je doporučen asistent, na 2. stupni určeného jednoho svého kmenového asistenta, který sbírá všechny potřebné informace od učitelů i jiných asistentů prostřednictvím zápisů o průběhu hodin. U dětí s problémovým chováním se zápisy jednou týdně přeposílají rodičům, aby měli aktuální informace o tom, jak dítě zvládá výuku.

03:26 Speciální pedagogové působící v ŠPP mají žáky se SVP rozdělené, každý má jen určitý počet dětí. I zde platí, že má dítě jednoho hlavního kmenového speciálního pedagoga.

04:00 Zápisy o výuce žáků se SVP jsou otevřené pro všechny pedagogy i vedení školy. Asistenti je musí vypracovávat objektivně a nezaujatě.

04:45 Práce asistenta pedagoga se na 2. stupni o něco liší od práce na 1. stupni. Dětem není věnovaná tak velká péče, protože to během dospívání špatně snášejí, je jim dán větší prostor. Žáci si sami říkají o pomoc.

05:12 Jak si asistenti na 2. stupni vybírají obory? Obvykle k nim tíhnou už během studia na fakultách nebo jsou jim blízké. Škola jim umožňuje i další vzdělávání ve formě kurzů, seminářů.

06:35 Na ZŠ Lyčkovo náměstí se asistenti mohou specializovat na určité potřeby či poruchy u dětí (například autismus, problémy s řečí), je to ale na jejich svobodné volbě.

08:09 Na 1. stupni napomáhá spolupráci třídního učitele a asistenta školní speciální pedagog, který informuje asistenta o tom, co je jeho úkolem, i o potřebách dítěte.

08:58 Pokud má třídní učitel na 1. stupni pocit, že se chce více věnovat žákům se SVP, mohou si s asistentem pro určité hodiny prohodit role. Záleží na vzájemné domluvě i schopnostech asistenta.


Přílohy k videu

Dokumenty popsané ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: „Dotazník k nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.“

Příloha 2: „Pracovní náplň asistenta pedagoga – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.“

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články