logo
logo
VIDEO: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv?

VIDEO: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv?

03.03.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Vztahy mezi dětmi ve třídě výrazně ovlivňují nejen jejich postoj ke škole, celkovou spokojenost, ale i výsledky učení. Fungující kolektivy ovšem nejsou samozřejmostí, je potřeba je cíleně budovat a podporovat. Ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda radí, jak stmelovat vztahy ve třídách na prvním i druhém stupni. A jak případně řešit problémy.

Struktura videa

00:23 Co může přinést Dětská rada.

02:45 Stmelení kolektivu pomáhají mimoškolní aktivity, speciální předměty jako osobnostně-sociální výchova i třídnické hodiny.

06:54 Organizace třídnických hodin.

08:30 Jak připravit třídu na nástup dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami? 

11:25 Základ fungujícího kolektivu je tzv. „zdravé jádro“.

15:51 Žáci bez motivace a s problémovým chováním – jak k nim přistupovat? 

19:51 Problémové chování se může projevit i ve výuce. Pomoct může systém řízených přestávek a individuální práce s dítětem mimo školní třídu.Mohlo by Vás zajímat

Kája není kluk, je to holka. Příběh transgender žákyně základní školy

Tento rozhovor nabízí pohled do života jedenáctileté Káji a její rodiny, zdůrazňující význam podpory a akceptace transgender a nebinárních dětí ve školách a doma. Od chvíle, kdy rodina poznala, že Kája je transgender, se ji rodiče snaží vést cestou plnou lásky a pochopení. Jejich cílem je zajistit Káje co nejšťastnější a nejplnější život. Příběh osvětluje, jak důležité je předcházet nejistotě a nedostatku informací ve školním prostředí prostřednictvím předávání informací a pravidelné komunikace rodiny a školy.

Porouchaná identita? Jak citlivě mluvit s transgender a nebinárními studujícími

Transgender a nebinární studující patří v rámci českého školství k nejohroženějším skupinám. Jejich potřeby nezastupuje žádná profesní organizace, navíc je provází společenské stigma. Inkluzivní přístup k této skupině přitom začíná zvoleným jazykem. Jak hovořit s trans a nebinárními studujícími?

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Zobrazit další články