VIDEO: Jak se ve škole domluvit a nekřičet

01.03.2021
Autorský tým APIV B
Pedagog
Zřizovatel školy

Ve škole se musí dobře cítit děti i jejich učitelé. Alena Tomášková, pedagožka a bývalá dlouholetá ředitelka děčínské Základní školy Máchovo náměstí vysvětluje, jak tomu přizpůsobit školní vzdělávací program. Dozvíte se, jak najít v rozvrhu čas na rozvoj komunikačních dovedností a jak na to, aby škola žila společným životem. A praktický tip: Co dělat, když vás děti nezdraví.

Struktura videa

00:28 – Jak změnit školní vzdělávací program, aby jej učitelé vzali za svůj. 

05:00 – Co můžete dělat pro to, aby děti nežily jen děním ve své třídě. Jak je naučit „prodat“, co se naučily.

08:07 – Proč nemá smysl zdůrazňovat dětem jejich špatné stránky. A jak posilovat ty dobré.

11:22 – Jak proměnit třídnickou hodinu v důležitou součást rozvrhu, která má přínos pro celou školu.

13:48 – Ne každý učitel má kvalifikaci nebo přirozené nadání pro výuku komunikace. Ale to se dá řešit.

15:04 – Rozvoj komunikace můžete známkovat. V děčínské ZŠ Máchovo náměstí na to mají dobře vymyšlený systém.

25:30 – Jak na to, aby děti o přestávkách nedělaly ze školy kůlničku na dříví.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články