VIDEO: Bez spokojených pedagogů nemůže škola uspět. Čím je motivovat?

24.11.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog
Zřizovatel školy

Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je tak zásadní, aby vedení podporovalo pedagogický sbor a naslouchalo jeho potřebám. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, popisuje svoje zkušenosti s motivací učitelů a dalších zaměstnanců školy i s budováním atmosféry důvěry i rozvojem pracovníků.

Struktura videa

00:27  Jak se vypořádat s odlišnými názory konzervativních vs. progresivních učitelů?

03:54 Učitele je třeba motivovat dobrými podmínkami pro práci a dát jim prostor pro růst.

08:23 Pravidla by mělo vedení školy tvořit spolu s pedagogickým sborem.

11:11 Škola otevřená rodičům – jak s rodiči spolupracovat a jak mohou přispět pro dobré klima? 

12:10 Co dělat, když rodič obchází třídního učitele a stěžuje si u vedení školy?

13:59 Ředitel má být pro pedagogy průvodce a pomocník.


Přílohy

Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: Mapy učebního pokroku – český jazyk, matematika a anglický jazyk

Příloha 2: Plán osobního rozvoje - formulář

Mohlo by Vás zajímat

Principy komunikace školy s rodiči

Rodina a škola – to jsou dva světy, které stojí za to propojit. Jedině vzájemný respekt, dialog a spolupráce mezi rodiči, dětmi a školou dokáže kultivovat jeden společný svět. V takovém světě je pak radost vyučovat i učit se.

Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS)

Děti s poruchami autistického spektra během výuky ocení různé druhy kompenzačních pomůcek a technik, jako je muzikoterapie, vizualizace nebo upravený vzdělávací plán. Podívejte se na tipy ze Speciální ZŠ v Poděbradech a z dalších škol.

Mapy učebního pokroku a Bloomova taxonomie cílů

Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?

Zobrazit další články