Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny

29.10.2022
Autorský tým PROP
Pedagog

Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.

Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Freepik

V září tohoto roku nastoupilo do českých škol několik desítek tisíc žáků z Ukrajiny, kteří sem přišli kvůli válečnému konfliktu v jejich domově. Při jejich integraci hrají důležitou roli ve škole všichni, s kým se setkávají, tedy nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga. Proto v rámci projektu Podpora rovných příležitostí vznikla příručka s názvem Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny, ve které můžete najít spoustu tipů, jak jako asistent pedagoga můžete žákovi s odlišným mateřským jazykem, příchozím za těchto traumatizujících událostí, pomoci.

Co v příručce najdete?

1.Základní rozdíly mezi českým a ukrajinským školním vzdělávacím systémem

Hned v úvodu příručky se dozvíte, čím a jak se liší vzdělávací systém u nás a na Ukrajině. Pomůže to pochopit některé reakce žáků, i jak volit podporu žákům, i jak a co komunikovat. Ještě před začátkem válečného konfliktu započala na Ukrajině reforma školního systému pod názvem Nová ukrajinská škola nejvýznamnější je zavedení 12leté školní docházky a 12stupňového systému hodnocení. Rozšiřuje se zde využívání slovního hodnocení, v prvním a druhém ročníku základní školy probíhá hodnocení převážně slovně, od třetího ročníku se studijní posun žáka hodnotí často paralelně slovně s bodovým hodnocením nebo jen bodově. Co se oproti českému vzdělávacímu systému nehodnotí, je chování, to je zahrnuté ve slovním hodnocení.

Zároveň probíhá v rámci reformy ve větší míře začleňování žáků s nižším stupněm znevýhodnění do běžných tříd základních škol a s tím i zavádění podpůrných profesí, zakládání poraden i odpovídajících metodik do škol.

V každé zemi máme jiné zvyky ve společnosti. Proto je také nutno zohledňovat specifika ukrajinských dětí/žáků. Zatímco objem učiva je u nich nahuštěnější, výuka je stále spíše frontální a děti nejsou zvyklé na práci ve skupinách a na projektech apod. Nezapomeňte jim o našich zvyklostech říkat a vyptávat se na jejich.

2. Rychlé shrnutí známých věcí – kompetence a náplň práce asistenta pedagoga, jeho role ve škole a ve třídě

Ve druhé části jsou shrnuty obecně známé věci jako kompetence a náplň práce asistenta pedagoga, jeho role ve škole i ve třídě, nastavení spolupráce s učitelem… Najdete zde konkrétní doporučení, jak na to.

3. Čeština jako druhý jazyk

Děti, které přijdou do České republiky z jiné země a nastupují zde do školy, by se měly učit česky nejen pro to, aby zvládaly učivo ve škole, ale i aby se začlenily do naší společnosti, našly si přátele… Protože svůj vlastní mateřský jazyk znají, čeština je pro ně druhým jazykem. To zároveň znamená, že se musí přistupovat k jeho výuce, jako třeba když učíme naše žáky angličtinu.

V nové praktické příručce se dozvíte, jak se vlastně čeština jako druhý jazyk vyučuje, i jakou roli při tom hraje asistent pedagoga, jaké jsou možnosti a na co mají žáci s odlišným mateřským jazykem právo. Je plná tipů pro přímou práci se žáky, návodných otázek i dobrých rad do každodenní praxe.

4. Zapojení do kolektivu (integrace do třídy a školy)

Na integraci nově příchozího žáka s odlišným mateřským jazykem je třeba zapracovat hned od prvních dnů. To pomůže žákovi rychle se zapojit a nastartovat cestu ke školnímu úspěchu. Pokud se žák cítí vítán, má i větší motivaci k učení a minimalizují se výchovné problémy. Jak může asistent pedagoga podpořit nového žáka při začleňování do třídy a do kolektivu si přečtěte přímo v příručce.

Důležité je vcítit se do těchto dětí, které se zde octly v důsledku nejistoty a nebezpečí plynoucích z válečného konfliktu, a pobývají v prostředí, kde nikomu nerozumí…

5. Jak komunikovat se zákonnými zástupci

Žák přišel do naší země většinou s rodičem/rodiči či jinými zákonnými zástupci, příbuznými. I ty je vhodné zapojit do komunikace, protože i to ovlivňuje motivaci žáka a urychluje jeho integraci. Rodiče je v první řadě nutno seznámit s tím, jak funguje naše školství, jaká pravidla máte ve škole, jak to ve škole chodí. I zde může asistent pedagoga pomoci v komunikaci – konkrétní tipy najdete v příručce. Třeba že je důležité věnovat čas úvodnímu setkání, dobře se představit, co by se měl žák v první dozvědět, jak komunikovat…

6. Žák z Ukrajiny jako dítě cizinec, ohrožené dítě a válečný uprchlík

Když přichází nový žák do třídy, nevíme, co má za sebou. Zkusili jste si představit, vžít se do dítěte, které sem přišlo a má za sebou těžké chvíle nejistoty, strachu, smutku (ze ztrát)…? Jakou podporu těmto dětem můžete jako asistent pedagoga poskytnout?

Kromě naslouchání a hledání styčných bodů a již zmíněných tipů, jde také o podporu (někdy také odhalení) speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nebo dokonce identifikace ohroženého dítěte nebo jeho traumatu. Jaké jsou nejčastější projevy traumat a co může udělat asistent pedagoga, pokud se u žáka projevují?

Příručka ke stažení:

Chcete se dozvědět více? Nechte se inspirovat novou příručkou Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny (ke stažení).Zaujalo Vás téma? Další texty naleznete na Zapojmevšechny.cz:

Čeština jako druhý jazyk – praktické informace pro doučující i pedagogy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

PODCAST 26. díl: Vzdělávací systém a společné (inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Žákovský pas: formulář pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

EUng NPO MŠMT color_zlutehvezdy

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články