Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

09.06.2023
Autorský tým NPI ČR
Rodič
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností předávání informací o dětech se SVP, které přechází z MŠ do ZŠ. Může se jednat nejen o doporučení a zprávy z poradenských zařízení, ale také o informace ohledně prospívání a fungování dítěte ve školce. Za jakých podmínek je to možné?

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den,

ráda bych se informovala o možnostech sdílení informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, které přecházejí z mateřské do základní školy. Co je vlastně smyslem všech hodnocení, diagnostik a dalších dokumentů, když se po ukončení docházky v MŠ uloží do šuplíku v mateřské škole?

Někdy se učitelé mateřských a základních škol rozhodnou sdílet informace o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím ústní komunikace, například se navzájem navštěvují ve škole. V jiných případech učitelé požádají rodiče dítěte se SVP, aby sami předali určité informace základní škole.

Nicméně rodiče často nemají úplně jasno o tom, jaké konkrétní informace by měli sdělit, a často se obávají, že předání informací učiteli by mohlo mít negativní dopad na jejich dítě.

Jaké jsou možnosti pro pedagogické pracovníky při předávání informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami přecházejících z mateřské školy do základní školy? Mám na mysli nejenom zprávy a doporučení poskytované školskými poradenskými zařízeními, ale také informace, které mateřská škola interně shromažďuje o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami (například deníky o chování a prospívání dítěte, pedagogické diagnostiky, pravidelná průběžná hodnocení dítěte, závěrečná hodnocení v mateřské škole atd.)?

Může základní škola, kterou navštěvuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřské školy:

  1. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) bez souhlasu rodičů?

  2. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů?

  3. Požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení?

  4. Požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením?

  5. Získat informace z mateřské školy bez souhlasu rodičů?

  6. Získat informace z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů?

  7. Nemůže si vyžádat informace z mateřské školy o dítěti vůbec, ani když rodič dá souhlas?

Děkuji za informaci, s pozdravem.


Odpověď:

Dobrý den, informace mohou být z mateřské školy do základní školy předány se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jakým způsobem bude předání informací realizováno, zda na společné schůzce rodičů a pedagogických pracovníků, anebo písemným souhlasem rodiče, aby mateřská škola předala dokumenty a dodatečné informace základní škole, je nerozhodné.

Z Vašich dotazů je tak správný postup uvedený v bodech:

2) Škola může získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů.

3) Škola může požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení.

4) Škola může požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením.

6) Škola může získat informace přímo z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů.

Odlišnou otázkou je však následné využití těchto dokumentů v základní škole. O doporučení, jehož výsledkem bude přiznání podpůrných opatření 2. až 5. stupně, si zákonný zástupce zpravidla potřebuje zažádat znovu.

Na dotaz odpověděla advokátka Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti, s. r. o.Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články