logo
logo
Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

06.03.2024
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.
Obrázek článku

Webináře jsou online a jsou přístupné zdarma díky podpoře MŠMT a MV ČR. Témata jsou vhodná nejen pro vyučující, ale i pro asistentky a asistenty pedagoga či pro management škol k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti práce s žáky s OMJ či sdílení zkušeností a dobrých praxí.

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

29. dubna 2024, 13.30–17.00 – zde se můžete přihlásit

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II.

23. dubna 2024, 15.00–18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika 

7. května 2024, 14.30–18.00 – přihlásit se můžete zde

Webinář - Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

15. května 2024, 14:00–17:20 - přihlásit se můžete zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 21. května 2024, 15:00–18:30 -  přihlásit se můžete zde

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis 

21. května 2024, 14:00–17:15 - přihlásit se můžete zde

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ - Jak souvisí přístup s průběhem učení?

27. května 2024, 17:00–18:30 - přihlásit se můžete zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III - rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka 

28. května 2024, 15:00–18:30 - přihlásit se můžete zde

Webinář - Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky 

30. května 2024, 14:00–17:15 - přihlásit se můžete zde 
Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Vzdělávací nabídka NPI ČR v oblasti podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Máte ve třídě nebo škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit jak ve výuce českého jazyka, tak jim pomoci začlenit se do třídy? Pak využijte nabídku vzdělávacích akcí od NPI ČR!

Zobrazit další články