logo
logo
Pomůcka při nástupu ukrajinských žáků do školy - Rychlý profil žáka

Pomůcka při nástupu ukrajinských žáků do školy - Rychlý profil žáka

17.03.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Do českých tříd v současné době proudí spousta ukrajinských dětí, tedy dětí s odlišným mateřským jazykem. Snahou učitelů je pomoct jim začlenit se do třídy/školy, ošetřit traumatizované děti, své žáky připravit na novou situaci a samozřejmě se věnovat také výuce. Vše komplikuje náhlost situace a nepřipravenost na ni. Proto přicházíme s pomůckou - Rychlý profil. Praktický a netradiční koncept vytvořila ve Velké Británii Learning Community a je nazvaný příznačně také Profil na jednu stránku.
Obrázek článku

Prázdný formulář pro tvorbu rychlého profilu žáka | FOTO: APIV B

Aby integrace nových žáků proběhla co nejefektivněji, je potřeba rychle nové děti „načíst“ a udělat si o daném žákovi alespoň představu, zjistit jeho kladné i slabší stránky, jak mu pomoci, čemu se vyhnout. Praktické a rychlé profily žáků s odlišným mateřským jazykem, ale i se speciálními vzdělávacími potřebami, usnadní vzdělávání pedagogům i žákům. Pojďme se podívat, oč vlastně jde.


1. PROFIL NA JEDNU STRÁNKU: CO TO JE?

Metodický průvodce Profil na jednu stránku ve škole jej charakterizuje takto: „Profil na jednu stránku je shrnutí toho, na čem konkrétnímu mladému člověku nebo dítěti záleží, a jak mu poskytnout efektivní podporu.“ [1]

Obecně se dá říct, že Profil na jednu stránku by měl obsahovat:

 • jméno a fotografii žáka,

 • heslovitě uvedené silné a kladné stránky žáka,

 •  informace, co má žák rád, či je pro žáka důležité a jeho zájmy

 • co žákovi pomáhá či co žák potřebuje. [2]2. JAK HO POUŽÍVAT?

Už pouhé vytváření profilu je součástí cíle – krystalizace profilu probíhá při sběru informací od žáka samotného, jeho spolužáků a rodičů. Metodika nabízí a ukazuje konkrétní rešeršní formuláře. Dále pak metodika navrhuje například: 

 • využívat setkání s rodiči jako příležitost pro revizi profilu a jeho doplnění,

 • aktualizovat profil na konci školního roku a poslat ho domů spolu s vysvědčením,

 • využít profily na jednu stránku jako informační podklad pro rozhovor s žáky při sběru podnětů pro plán rozvoje školy, tzn. požádat žáky, aby se podívali na svůj profil a zamysleli se nad dvěma věcmi, které jim na škole vyhovují, a dvěma věcmi, které jim nevyhovují; z odpovědí sestavit zpětnou vazbu třídy použitelnou při tvorbě školního plánu rozvoje. [2]

Používání profilů dle rámce Profilu na jednu stránku lze chápat jako oboustrannou dohodu na vzdělávání v tom smyslu, že žák v profilu vidí, co a jak má nastaveno pro optimální výuku, vy pak dle profilu můžete v maximální možné míře reflektovat jeho potřeby.


3. JAK HO VYTVÁŘET?

Profil na jednu stránku by měl vznikat na základě spolupráce konkrétního žáka, jeho zákonných zástupců, učitelů a asistentů pedagoga – ti se pravidelně setkávají na hodnotících schůzkách. Vznikne ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní pohled a zároveň odbornost ostatních zainteresovaných. Profil je možno vytvářet a upravovat i za pomoci informací sebraných během hodnoticí schůzky. Během školního roku může být průběžně aktualizován, a to i ve spolupráci se spolužáky. To znamená, že se jedná o organický materiál, který vzniká průběžně, žije a na konci školního roku by měl být o něco jiný než na jeho začátku. 


4. KDE SE VZAL?

Jedná se o prověřený formát průběžného a aktualizovaného vytváření profilů o žácích, který byl vytvořen Vzdělávací komunitou (Learning Community). V České republice ho zavádí a propaguje nevládní nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. Ta přeložila samostatnou metodiku vytvořenou Learning Community a nazvanou Profil na jednu stránku ve škole

Více o Profilu na jednu stránku najdete také na https://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-5-06. Najdete ho také v příloze 4 ke stažení.


5. KAM HO UMÍSTIT?

Tři nápady z Velké Británie, které stojí za zvážení, jsou:

 • Vytvořit ve třídě zeď věnovanou profilům na jednu stránku.

 • Složku s profily na jednu stránku umístit na učitelův stůl ve třídě.

 •  Mít jednotlivé tipy ze sekce „Jak nejlépe podpořit…“ na kartičkách na kroužku, tak aby mezi nimi šlo rychle listovat. [3]

Aby nedocházelo ke stigmatizaci a k posměchu spolužáků, je nutné myslet na to, aby „nevisel“ ve třídě jeden jediný profil.

Pozitivní a konkrétní popis, a to i speciálních vzdělávacích potřeb 

Při zpracovávaní nashromážděných informací a sestavování Profilu na jednu stránku je třeba mít na paměti:

 • Pište pozitivně a s úctou, přitom tak podrobně, aby měl čtenář po přečtení profilu pocit, že popisovanou osobu zná a ví, jak ji podpořit.

 • Vyhněte se pokud možno zevšeobecňování – pište tak konkrétně, jak to jen jde.

 • Používejte jednoduchou, každodenní řeč a vyhněte se odborným termínům.

 •  Doplňte profil fotografiemi, kliparty či jinými ilustracemi, které odrážejí to, co se v profilu píše. Ideálně je nechte vybrat žákovi samotnému. [4] 

Pro ilustraci se podívejte na rychlé profily Hanky, Matyáše a Martinky v příloze 3.

Rychlý profil vytvořený autorským týmem APIV B

Využít můžete alternativně i tzv. Rychlý profil vytvořený autorským týmem APIV B. Jedná se strukturovaný záznamový arch s deseti vyplnitelnými políčky. Vedle aktuální situace (příchodu i více dětí s OMJ do třídy uprostřed školního roku) je možné jej využít např. při hospitacích, suplovaných hodinách, tandemové výuce apod. Je určen pro rychlou a aktuální pedagogickou potřebu. 


Ke stažení:

Příloha 1: Formulář Rychlý profil

Příloha 2: Manuál k nástroji Rychlý profil

Příloha 3: Profil na jednu stránku _ profily Hanky, Matyáše a Martinky

Příloha 4: Profil na jednu stránku - metodický průvodceZdroje:

[1] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 4.

[2] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[3] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[4] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 11. 


Zobrazit další články