Rychlý profil žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Praktické a rychlé profily žáků se speciálními vzdělávacími potřebami usnadní vzdělávání pedagogům i žákům. Inspirujte se formátem vytvořeným britskou Learning community.

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay

Představte si situaci: jdete suplovat do třídy, kterou neznáte, a víte jen, že je v ní specifický žák – například s nějakým znevýhodněním, ať už „ošetřený“ individuálním vzdělávacím plánem, nebo nikoli. Může to být pro vás velmi obtížné, máte třeba jen několik minut na to, abyste si udělal alespoň představu o daném žákovi a věděl, jak mu pomoci, čemu se vyhnout. Vhodným pomocníkem je v takové chvíli nástroj Rychlý profil. Jiný, ale praktický a netradiční koncept, myšlený spíše kolektivně až týmově, vytvořila ve Velké Británii Learning Community – je nazvaný příznačně Profil na jednu stránku.


Profil žáka se SVP na A4

Jedna strana A4 je bez nadsázky stěžejní formát českého školství. Tisknete na něj pracovní listy, ale i vysvědčení. Pokud cokoli rozstřiháváte, jedná se o výchozí tiskový formát, který pak dále umenšujete dle potřeby. Dá se říct, že se i s žáky s tímto formátem denně setkáváte a že jste na něj téměř bazálně navyklí. I z tohoto důvodu je Profil na jednu stránku ideální formát, který může být obsažný a zároveň nezahltí. 

Pět stručných odpovědí na pět zásadních otázek o profilu na jednu stránku pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. CO TO JE?

Profil na jednu stránku je v metodice charakterizován takto: „Profil na jednu stránku je shrnutí toho, na čem konkrétnímu mladému člověku nebo dítěti záleží, a jak mu poskytnout efektivní podporu.“ [1] Pro představu, jak vypadá takový profil, podívejte se do přílohy č. 3 Profil na jednu stránku na profily Hanky, Matyáše a Martinky. Obecně se dá říct, že Profil na jednu stránku by měl obsahovat:

 • jméno a fotografii žáka,
 • balíček informací ve smyslu, co máme na žákovi rádi či co je na žákovi skvělé,
 • balíček informací ve smyslu, co má žák rád či co je pro žáka důležité,
 • balíček informací ve smyslu, co žákovi pomáhá či co žák potřebuje. [2]

 1. KDE SE VZAL?

Jedná se o prověřený formát průběžného a aktualizovaného vytváření profilů o žácích, který byl vytvořen Vzdělávací komunitou (Learning Community) a v České republice ho zavádí a propaguje nevládní nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. Organizace Rytmus přeložila samostatnou metodiku vytvořenou Learning Community a nazvanou Profil na jednu stránku ve škole: metodický průvodce. 

Celá metodika je pro registrované zájemce přístupná ve veřejně přístupné databázi OP VK. Najdete ho také v příloze č. 4 ke stažení.

 1. JAK HO POUŽÍVAT?

Už pouhé vytváření profilu je součástí cíle – krystalizace profilu při sběru informací od žáka samotného, jeho spolužáků a rodičů. Metodika na stranách 12–24 nabízí a ukazuje konkrétní rešeršní formuláře. Dále pak metodika navrhuje např.: 

 • využívat setkání s rodiči jako příležitost pro revizi profilu a jeho doplnění,
 • aktualizovat profil na konci školního roku a poslat ho domů spolu s vysvědčením,
 • využít profil jako zpětnou vazbu pro celou školu (co vadí, co nevadí). [2]

Používání profilů dle rámce Profilu na jednu stránku lze chápat jako oboustrannou dohodu na vzdělávání v tom smyslu, že žák v profilu vidí, co a jak má nastaveno pro optimální výuku, vy pak dle profilu můžete v maximální možné míře reflektovat jeho potřeby.

 1. JAK HO VYTVÁŘET?

Profil na jednu stránku by měl podle metodiky Vzdělávací komunity vznikat na základě spolupráce konkrétního žáka, jeho zákonných zástupců, učitelů a asistentů pedagoga – ti se pravidelně setkávají na hodnotících schůzkách. Vznikne ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní pohled a zároveň odbornost ostatních zainteresovaných. Profil je možno vytvářet a upravovat i za pomoci informací sebraných během hodnoticí schůzky. Během školního roku může být průběžně aktualizován, a to i ve spolupráci se spolužáky. To znamená, že se jedná o organický materiál, který vzniká průběžně, žije a na konci školního roku by měl být o něco jiný než na jeho začátku. 

 1. KAM HO UMÍSTIT?

Tři nápady z Velké Británie, které stojí za zvážení:

 • Vytvořit ve třídě zeď věnovanou profilům na jednu stránku.
 • Složku s profily na jednu stránku umístit na učitelův stůl ve třídě.
 • Mít jednotlivé tipy ze sekce „Jak nejlépe podpořit…“ na kartičkách na kroužku, tak aby mezi nimi šlo rychle listovat. [3]

Rozhodně je ale nutné myslet na to, aby „nevisel“ ve třídě jeden jediný profil – mohl by vést ke stigmatizaci a k posměchu spolužáků.

Pozitivní a konkrétní popis speciálních vzdělávacích potřeb 

Při zpracovávaní nashromážděných informací a sestavování profilu na jednu stránku je třeba mít na paměti:

 • Pište pozitivně a s úctou, přitom tak podrobně, aby měl čtenář po přečtení profilu pocit, že popisovanou osobu zná a ví, jak ji podpořit.
 • Vyhněte se, pokud možno, zevšeobecňování – pište tak konkrétně, jak to jen jde.
 • Používejte jednoduchou, každodenní řeč a vyhněte se odborným termínům.
 • Doplňte profil fotografiemi, kliparty či jinými ilustracemi, které odrážejí to, co se v profilu píše. Ideálně je nechte vybrat žákovi samotnému. [4]

Rychlý profil

Využít můžete alternativně i tzv. Rychlý profil, vytvořený autorským týmem APIV B.

Rychlý profil je možné využít například při:

 • hospitacích;
 • suplovaných hodinách;
 • tandemové výuce.

Rychlý profil určen pro rychlou a aktuální pedagogickou potřebu, pro jednorázové využití.

Nicméně pokud bude mít třídní učitel těchto profilů ke konkrétním žákům více, je možné je archivovat pro pozdější využití.


Ke stažení:

Příloha 1: Formulář Rychlý profil

Příloha 2: Manuál k nástroji Rychlý profil

Příloha 3: Profil na jednu stránku _ profily Hanky, Matyáše a Martinky

Příloha 4: Profil na jednu stránku - metodický průvodceZdroje:

[1] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 4.

[2] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[3] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[4] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 11. 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.