PODCAST 7. díl: Co by dobrému asistentovi pedagoga nemělo chybět?

01.04.2021
Autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog

S lektorem Nové školy a učitelem z Pedagogické fakulty Zbyňkem Němcem o tom, jak je důležité umět vybrat toho správného asistenta pedagoga a kde takového člověka hledat. Speciální pedagog a bývalý asistent pedagoga Zbyněk Němec dnes jako lektor školí budoucí asistenty a jejich spolupracující učitele. V rámci organizace Nová škola a jejího dceřiného webu asistentpedagoga.cz udílí cenné rady ohledně toho, kdo a jak se může stát asistentem pedagoga.  

Zdroj: Autorský tým APIV B

Počet asistentů pedagoga ve třídách českých škol se za posledních 7 let více než ztrojnásobil a toto číslo bude bezpochyby nadále růst. Mnoho ředitelů škol proto hledá nové asistenty a mnohdy tápe v tom, kde takové pedagogické pracovníky hledat a jakými kritérii se při výběru řídit. 

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., je speciální pedagog a vyučující na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. Sám před lety začínal právě jako asistent pedagoga, posléze se této problematice věnoval jako pracovník Speciálně pedagogického centra a také v rámci výzkumu na Pedagogické fakultě UK. Své bohaté zkušenosti zúročil v mnoha publikacích zaměřených na práci asistentů i jako lektor kurzů organizace Nová škola, o.p.s


Tip: 

Nová škola, o.p.s., nabízí kromě webového portálu asistentpedagoga.cz, kde se mohou jak sami asistenti, tak spolupracující učitelé a ředitelé škol dozvědět víc o práci asistentů pedagoga i kritériích, která by měli tito pedagogičtí pracovníci splňovat, i kvalifikační kurzy pro ty asistenty, kteří zatím nemají potřebné vzdělání.

Více na webových stránkách společnosti nebo Petra Chmelařová, petra.chmelarova@novaskolaops.cz, tel.: 775 515 350 

Zájemci si mohou vybrat také z celé řady dalších seminářů, zaměřených mj. na zavedení pozice asistenta pedagoga na školách, inkluzivní školu, spolupráci učitele a asistenta pedagoga, redukci bariér a podporu vzdělávání v sociálně znevýhodněných rodinách, v nabídce jsou také kazuistické zkušenostní semináře či například kurzy zaměřené na podporu čtenářství. 

Více Veronika Zelinková, veronika.zelinková@novaskolaops.cz, tel.: 774 580 591

Jakékoliv dotazy k tématu můžete zasílat do poradny portálu asistentpedagoga.cz.


Doporučená literatura:

HÁJKOVÁ, V. A KOL. (2018). Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

NĚMEC, Z. (2014). Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Praha: Nová škola.

NĚMEC, Z., ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. (2014). Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha, Pedagogická fakulta UK.

NĚMEC, Z., MARTINOVSKÁ, P. (2018) Asistent pedagoga v mateřské škole. Praha: Raabe. 

TEPLÁ, M., NĚMEC, Z. A FELCMANOVÁ, L. (2019). Asistent pedagoga. Praha: Verlag Dashöfer.


Další informace:

Zákon o pedagogických pracovnících a příslušné vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících, MŠMT ČR (msmt.cz)

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články