logo
logo
PODCAST 3.díl: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

PODCAST 3.díl: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

04.02.2021
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Vladislav Günter je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i věku. Podcast přináší inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit také děti, které mají v češtině vážné mezery.


Stopáž:

00:00 – 19:48 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v českých školách. Dozvíte se také o činnosti Centra pro integraci cizinců. 

19:49 – 01:02:49 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v britských školách v Leicesteru.


Galerie fotek:


Vladislav Günter

Vladislav Günter je expertem na výuku tzv. heterogenních skupin, tedy skupin, ve kterých se dospělí frekventanti anebo děti a žáci odlišují podle místa původu, mateřského jazyka, úrovně znalosti češtiny, gramotnosti anebo věku. Využívá při tom své vzdělání antropologa, zkušenosti s pomocí válečným uprchlíkům a integrací cizinců. Podělí se s vámi o inspiraci ze škol v britském Leicesteru, kde se podařilo proměnit nejproblémovější školy v laboratoř progresivního vzdělávání. Popisuje, jak jsou principy výuky dětí cizinců v leicesterských školách výborně použitelné i pro děti s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami, například s poruchami učení nebo chování. V Leicesteru učitelé věří, že kvalitně učit znamená umět ihned učit jakékoliv dítě „navzdory“ jeho omezení a specifickým potřebám, nikoliv čekat na to, až se u dítěte zlepší znalost angličtiny anebo až se zmírní projevy jeho poruchy. 

Rozhovorem provází Adéla Pospíchalová, která se Vladislava Güntera vyptala také na tipy, jak do výuky v českých školách zapojit i děti, které mají v češtině vážné mezery.

Vladislav Günter působí jako zástupce hlavního manažera projektu Společné vzdělávání v pedagogické praxi v Národním pedagogickém institutu ČR. Řadu let vedl Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., a spoluvytvořil program nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, který v roce 2009 získal Evropskou jazykovou cenu Label.

Adéla Pospíchalová vedla mediální a informační projekty ve společnosti Člověk v tísni. V současnosti lektoruje a přispívá do internetového magazínu Rodiče vítáni. V její práci jí pomáhá i zkušenost matky tří dětí.


Doporučené čtení:

Další informace o dobré praxi britských škol v Leicesteru naleznete v textu Z nejhorších škol na špičku ve vzdělávání: Jak to Leicester dokázal?


Ke stažení:

Příloha 1: Handout pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“

Příloha 2: Handout pro výukovou lekci s názvem Krize – pozor, pomoc

Příloha 3: Výukové video pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“ (najdete na konci tohoto textu)

Zdroj: Centrum pro integraci cizinců. 


Zaujaly vás materiály ke stažení? 

Ukázky materiálů ke stažení jsou z rekvalifikačního Kurzu lektorských dovedností (který je otevřen komukoliv, kdo má zájem naučit se „jak učit“, tedy nejen učitelům, ale například i lektorům „na volné noze“). Kurz probíhá v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Specializuje se na prakticky zaměřenou výuku dospělých anebo i na výuku dětí v heterogenní skupině. Účastníci kurzu jsou seznamováni s metodikou a principy výuky v heterogenní skupině, bez zprostředkovacího jazyka a mimo jiné i vedeni k tomu, aby byli schopni si materiály do výuky vyrobit sami. Každý účastník si proto během kurzu jeden handout (pracovní list pro určitou učební lekci) samostatně vytvoří. Po konzultaci s metodikem pak samostatně odučí lekci s pomocí těchto materiálů v heterogenní skupině dospělých nebo dětí.

Dále Centrum pro integraci cizinců pořádá přímo pro učitele kurz Čeština – metody práce s heterogenní skupinou v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je určen například těm učitelům, kteří mají ve své třídě většinu českých dětí a několik dětí s odlišným mateřským jazykem. Má rozsah 16 vyučovacích hodin. Pedagogům jsou zde představeny metody a konkrétní postupy, jak pracovat s dětmi s OMJ a jak pro ně mimo jiné uzpůsobit již existující výukové materiály. Také se zde seznamují s již hotovými pracovními listy a dalšími metodickými materiály Centra pro integraci cizinců, jako jsou například obrázkové materiály a hry. 

Pedagogy může zaujmout především set pracovních listů pro děti z výukového cyklu pod názvem Rodinný kurz, který mj. obsahuje sadu her pro výuku češtiny jako druhého jazyka.


Výukové video pro výukovou lekci s názvem Komunikace na úřadě

Mohlo by Vás zajímat

Čtenářský klub

Když má školní knihovna svůj čtenářský klub, přináší to pro děti velké výhody. Nejenže se ve čtení zdokonalují, ale čtení jim pomáhá také naučit se kritickému myšlení. Přečtěte si, jak se daří čtenářskému klubu na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze.

PODCAST 45: Strategie pro úspěšnou integraci a efektivní výuku žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole

Hostem prvního dílu podcastu na téma integrace a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole je Michaela Jiroutová, bývalá dlouholetá pracovnice z neziskové organizace META. Jak ve škole zvládnout příchod žáka s odlišným mateřským jazykem? Co se na školách, které mají s prací se žáky s OMJ zkušenosti, osvědčilo? Jak se lépe vcítit do toho, co tito žáci zažívají? A jak mohou učitelé pomoci těmto žákům s rychlejší integrací i osvojením češtiny? Více v podcastu.

Stručný průvodce pro asistenty pedagoga podporující děti a žáky z Ukrajiny

Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.

Zobrazit další články