logo
logo
NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení

NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení

22.06.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Překlady a tlumočení, poradenství i webinář –⁠ to vše poskytuje NPI ČR na podporu dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem. Podívejte se na užitečné odkazy na databázi překladů, síť odborníků a další.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Člověk v tísni, o.p.s.


Problematika dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem je tak mnohovrstevnatá a komplikovaná, že zahrnuje nejen žáky samotné, ale i jejich učitele (v rámci vzdělávání v této problematice), a to včetně sociálního kontextu celé záležitosti, jako je komunikace s rodiči, úřady apod. O pozici adaptačního koordinátora pojednává článek Adaptační koordinátoři pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem, v tomto textu se dotkneme možností e-learningu, e-poradenství, překladů a tlumočení, jak je komplexně nabízí NPI ČR v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.


E-learning

NPI ČR má v nabídce vzdělávacích aktivit akreditovaný vzdělávací e-learningový program určený pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří ve své praxi vzdělávají děti / žáky s odlišným mateřským jazykem, případně je jejich pracovní náplní výuka češtiny jako druhého jazyka. Program má sedm kapitol ve formě webinářů, přičemž každá kapitola je uzavřena krátkým motivačním testem, nakonec i testem opakovacím. Na závěrečném semináři si účastníci prezenčně prohlubují znalosti jednotlivých kapitol o další poznatky, podílejí se na diskusi k problematice a mají možnost vše konzultovat a diskutovat s lektorem. Celý vzdělávací program má 26 hodin, závěrečný seminář je tříhodinový. 


Obsah e-learningového programu je následující: 

 1. Cizinci v ČR
 2. Osvojování jazyka u dětí
 3. Jazyková diagnostika a hodnocení
 4. Jazyková podpora dětí / žáků cizinců
 5. Sociokulturní kompetence
 6. Interkulturní vzdělávání
 7. Legislativa


E-learningový kurz je možné objednat u metodiků vzdělávání NPI ČR na příslušném krajském pracovišti NPI ČR.  Můžete si projít nabídku vzdělávacích programů pro učitele s tematikou dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem. Můžete se rovněž inspirovat metodickou podporou a užitečnými materiály a odkazy určenými přímo pro děti / žáky s odlišným mateřským jazykem.


E-PORADENSTVÍ

Přes online formulář můžete kontaktovat odborného poradce NPI ČR a do sedmi dní budete vyrozuměni. V případě složitějších dotazů kontaktujte e-mailem přímo krajského koordinátora podpory pedagogickým pracovníkům


Mgr. Jana Rösslerová, krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům, která působí v pracovišti NPI ČR v Jihlavě, upřesňuje, kdo může čerpat služby pro podporu dětí /žáků s odlišným mateřským jazykem a jaké dotazy jsou nejčastěji řešeny v praxi: 


Komu je určeno poradenství ohledně dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem?      


Je určeno učitelům a ředitelům škol. Zeptat se mohou na cokoli ve vztahu k dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem. Máme tak propojenou síť všemožných odborníků, že na každou otázku najdeme odpověď. Třeba ne okamžitě, ale najdeme. Máme také úžasné externí spolupracovníky.

Pomoci vám také můžou dokumenty Desatero pro ředitele a Desatero pro pedagogy (ke stažení jako Příloha 1 a 2), které vznikly ve spolupráci s META, o.p.s., a Magistrátem hl. m. Prahy. Desatero pro ředitele škol zahrnuje dobu od nástupu nového dítěte / žáka s odlišným mateřským jazykem až po další vzdělávání pedagogických pracovníků. Druhé desatero je přímo pro pedagogy, jak pracovat s dětmi / žáky s odlišným mateřským jazykem ve škole a ve třídě.  Na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti / žáky cizince si také můžete projít nejčastější otázky a odpovědi (FAQ) k tématu.


Na co se vás učitelé a ředitelé ohledně dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem nejčastěji ptají? 

„Přijde nám do školy žák-cizinec. Neumí vůbec česky. Můžete mi nějak pomoci?“


„Slyšel jsem o nějaké podpoře NPI ČR a nám přijde nový žák-cizinec. Byli se tu ptát rodiče. Co máme dělat? Co od nich chtít a jak nám pomůžete?“


Z jakých jazyků zajišťuje v Kraji Vysočina NPI ČR školám nejčastěji překlady a tlumočení? 

Nejčastěji z ukrajinštiny a bulharštiny. Angličtinu, němčinu, ruštinu a španělštinu si, odhaduji, školy zajišťují ze svých zdrojů. 


Překlady a tlumočení

Krajský koordinátor NPI ČR je schopen podpořit děti / žáky s odlišným mateřským jazykem a zprostředkovat školám překladatelské i tlumočnické služby zdarma ve všech krajích České republiky. Nejpozději do pěti dnů od převzetí zakázky je vyhotovený požadovaný překlad, případně zajištěno doprovodné nebo jiné tlumočení. Pracovníci NPI ČR jsou schopni zajistit překlad obecných, ale i odborných textů z běžných evropských jazyků, jako i z jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština a arabština). Dále jsou zabezpečovány tlumočnické služby, především doprovodné tlumočení, s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, případně podle krajské příslušnosti.


Využijte služby NPI ČR k překladům a tlumočení, pokud potřebujete: 

 • Dorozumět se s dětmi / žáky s odlišným mateřským jazykem;
 • předat dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem nebo jejich zákonným zástupcům potřebné informace o vaší škole, o procesu vzdělávání obecně;
 • zpřístupnit v mateřském jazyce dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem a jejich blízkým dotazník, pokyny, formuláře nebo informace (např. o zápisu do 1. ročníku základní školy, o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření včetně poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti);
 • zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, školních kroužcích, školním výletě apod.;
 • zjistit, kdo konkrétně zabezpečuje překladatelské a tlumočnické služby ve vašem kraji.


V krajských centrech podpory NPI ČR je realizováno síťování poskytovatelů překladatelských a tlumočnických služeb, svou databázi průběžně doplňují. Pokud jste sami tlumočníky nebo překladateli, nebojte se ozvat příslušnému krajskému koordinátorovi.


Databáze překladů

Předtím, než budete žádat o překlad jakéhokoli typu dokumentu nebo formuláře vztahujícího se ke školství, zkontrolujte, jestli už náhodou není přeložený a k dispozici na webových stránkách Tlumočení a překlady. Právě tady totiž shromažďují pracovníci hotové překlady, které jsou ve formě dokumentů (*.doc i *.pdf). Je možné s nimi libovolně nakládat a používat je podle potřeby. Zastoupeny jsou tyto jazyky (zkratky jsou dle standardu ISO 639-1):

 • cs – čeština (originál)
 • ar – arabština – العربية
 • bg – bulharština – български език
 • de – němčina – Deutsch
 • en – angličtina – English
 • es – španělština – español
 • fr – francouzština – français
 • kk – kazaština – Қазақ тілі
 • mn – mongolština – монгол хэл
 • pl – polština – polski
 • ro – rumunština – română
 • ru – ruština – русский язык
 • sk – slovenština – slovenčina
 • sr – srbština – srpski jezik
 • uk – ukrajinština – українська мова
 • vi – vietnamština – Tiếng Việt
 • zh – čínština – 中文 (ZhongWen)


Přeložené dokumenty reflektují aktuální potřeby dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem, a to i v kontextu doby. Například v době pandemie koronaviru byly průběžně vkládány důležité informace ve formě formulářů (obecné informace pro rodiče, opatření MŠMT k zápisům na školní rok 2020/2021 aj.). Běžně sada dokumentů zahrnuje:

 • Alergeny (využití při stravování dětí / žáků cizinců)
 • Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna
 • Žádost o uvolnění z vyučování


Pro potřeby mateřských škol:

 • Dohoda o převzetí dítěte
 • Evidenční list do MŠ
 • Plná moc k předávání dítěte
 • Potvrzení lékaře pro vstup dítěte do mateřské školy
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Seznam potřebných věcí do mateřské školy
 • Schůzka pro nově přijaté děti (MŠ)
 • Úhrada za předškolní vzdělávání
 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ


Pro potřeby základních škol:

 • Hodnocení cizinců při vzdělávání
 • Informace o školní družině
 • Jazyková podpora žáků s češtinou jako druhým jazykem
 • Klasifikace cizinců
 • Klasifikační řád
 • Organizační řád školy – školní řád
 • Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)


Ke zpracování osobních údajů:

 • Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)
 • Zápis do prvního ročníku


Pro potřeby středních škol:

 • Přestup na jinou školu


Pro potřeby pedagogicko-psychologických poraden:

 • Informovaný souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 • Sdělení rodičům o vyšetření v PPPUkázka přeložených formulářů

Jako ukázku přeloženého formuláře jsme vybrali „Informace o školní družině“ a k českému originálu přikládáme bulharský a čínský překlad ve formátu .pdf. (Naleznete ke stažení jako Přílohu 3, 4, a 5). 

Verze ve formátu .doc jsou ke stažení na stránkách Tlumočení a překlady, problémem formátu .doc však může být chybné zobrazování specifických znaků. Ke stažení:

Příloha 1: Desatero pro ředitele

Příloha 2: Desatero pro pedagogy  

Příloha 3: Informace o školní družině – čeština

Příloha 4: Informace o školní družině – bulharština

Příloha 5: Informace o školní družině - čínština

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články