logo
logo
Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

04.03.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Obrázek článku

🌟 Co v metodickém průvodci naleznete

Inovativní metodický průvodce reaguje na neustále se rozvíjející oblast speciální a inkluzivní pedagogiky. Cílem textu je seznámit čtenáře srozumitelnou formou s konceptem vědecky podložených přístupů skrze konkrétní příklady a jejich aplikaci v praxi. Metodika představuje šest klíčových přístupů pro efektivní práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1) posílení, 2) pobídka, 3) vizuální podpora, 4) sociální příběhy, 5) analýza úkolů a 6) technologicky podporovaná výuka a intervence. Publikace obsahuje příklady dobré praxe, jak efektivně pracovat a dosahovat vytyčených vzdělávacích cílů u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

🔗 Zde si můžete přečíst Metodického průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodický průvodce vznikl s využitím podpory zdrojů University of North Carolina, Autism Evidence-Based Practice Review Group a dalších renomovaných organizací. Publikace vznikla za finanční podpory programu Erasmus+ spolufinancovaném Evropskou unií.

Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.