Jak identifikovat nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům

22.03.2021
Autorský tým APIV B
Pedagog

Jako učitelé musíte zvládat několik rolí zároveň. Být odborníkem na svůj předmět, rozvíjet osobnosti žáků a jejich motivaci. Otestujte si, zda dokážete rozpoznat i nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

Jako učitelé musíte zvládat několik rolí zároveň. Musíte být odborníkem na svůj předmět, rozvíjet osobnosti žáků a jejich motivaci. A také umět pracovat s hlasem a emocemi. Učitel je svého druhu divadelník. Zvládá hlasovou dikci, vykládá, vypráví. Při plánování výuky vytváří scénář hodiny. Vybírá materiální pomůcky, rekvizity.Zároveň funguje jako manažer. [1] Musí zvládat vedení procesů ve třídě, kontrolu a součinnost veškerých aktivit, vést administrativu. Optimální pedagogický styl obnáší určitou samostatnost a nezávislost, tvořivost, spontánnost a aktivitu, nekonvenčnost v přístupu k žákům, originalitu myšlení, empatii k druhým a samozřejmě odbornou kvalifikaci. K oceňovaným dovednostem patří také umění přiznat chybu. 

Současný standard také vyžaduje, aby učitel uměl svůj přístup individualizovat a přizpůsobit podmínkám a schopnostem jednotlivých žáků. Pro rozvoj všech uvedených dovedností je důležité znát své silné stránky i slabiny v komunikaci se žáky. Jedním zdrojem tohoto poznání je zpětná vazba od žáků nebo kolegů. Další způsob nabízí sebereflexe a zhodnocení vlastních kvalit, co se týče schopnosti navázat s žáky pozitivní vztah. 

Otestujte si, zda dokážete rozpoznat i nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům, a zjistěte, zda dokážete identifikovat oblasti dalšího rozvoje v komunikaci se žáky.


Zdroje

[1] VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., BUREŠ, M. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

[2] TEACHTEAM.CZ. Práce s žáky se specifickými poruchami chování. (2014). Metodika, manuál, příručka vytvořená v rámci projektu Pedagog inkluze pro střední školy (CZ.1.07/1.3.49/02.0019). TEACH TEAM, s.r.o., Praha.  s. 34–47. [online]. [datum citace 13. 8. 2020]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/52837

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články