Doporučení pro rodiče, jak řešit zameškané hodiny a komunikaci se školou ve prospěch dítěte

08.07.2023
Autorský tým NPI ČR
Rodič
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se zaměřuje na řešení zameškaných hodin ve škole a komunikaci se školou, přičemž se dotýká i zapojení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nabízíme doporučení pro rodiče, jak se s touto situací efektivně vypořádat ve prospěch jejich dětí.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den,

moje dcera má aktuálně ve škole hodně zameškaných hodin, bohužel tento školní rok každou chvilku marodila, takže byla doma. Všechny zameškané hodiny má omluvené, a přesto na nás škola kontaktovala OSPOD. Mám obavy z nepříjemností, obávám se toho, že by mi chtěli odebrat dceru z péče. Jak mám situaci řešit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Reaguji na Váš dotaz ohledně situace s omluvenou absencí vaší dcery, neefektivní komunikace se školou a „zavolání“ OPODu.

Doporučuji Vám postupovat cestou „smíru“ a intenzivní komunikace se školou. Např. domluvit si individuální konzultaci s třídní učitelkou/učitelem V aší dcery nebo také společně s pracovníky školního poradenského pracoviště s tím, že chcete řešit celou situaci především ve prospěch Vaší dcery, což by mělo být i zájmem školy.

Každá škola musí mj. zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na něž mají ze zákona právo, a to prostřednictvím právě školního poradenského pracoviště, v němž působí např. výchovný poradce, metodik prevencepopřípadě školní speciální pedagog, školní psycholog, někde i sociální pedagog. Tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky, kteří potřebují jakoukoliv individuální podporu při vzdělávání, a také metodicky vést pedagogy.

Na takové individuální konzultaci si společně s pedagogickými pracovníky můžete např. domluvit účinné mechanismy, jak budete docházku dcery do školy omlouvat, kontrolovat, jak a kdo na ni bude zvýšeně dohlížet, jakým způsobem si budete předávat s pracovníky školy zprávy a informace.

Ani škola nesmí nic zanedbat a ohrozit tak právo dítěte na vzdělávání. Pokud má škola závažné indicie, že v docházce do školy, rodinném zázemí a výchově žáka není něco v pořádku, postupuje tak, že OSPOD kontaktuje, podává na tento orgán podnět. Tomu se dá předcházet právě tím, že se školou budete intenzivně a oboustranně komunikovat, vysvětlovat důvody absence Vaší dcery, účastnit se schůzek s rodiči, sama se budete domlouvat s třídní učitelkou či učitelem.

Zároveň je důležité zajímat se o to, co se v době nepřítomnosti Vaší dcery ve škole děje, domluvit se na předávání materiálů z výuky, zápisků, domácích úkolů, domluvit si konzultace s pedagogy ohledně doplnění učiva, ať už distančně nebo prezenčně. Určitě je i Vaším zájmem, aby dcera ve škole co nejméně zameškala a při vzdělávání následně neměla potíže.

Jednání s pracovníky OSPOD bych se neobávala, proškolení pracovníci Vám mohou být např. nápomocni při řešení potíží při výchově Vaší dcery. Takové jednání by ale mělo by následovat až po tom, co se škole ve spolupráci s Vámi nepodaří řešit potíže interně, což zřejmě neprobíhalo. V praxi to ale rozhodně nefunguje tak, že by Vám z ničeho nic „sebrali“ děti. Opět Vám doporučuji oboustrannou, klidnou a smírnou komunikaci i s pracovníky OSPOD. Z Vašeho jednání musí být jasné, že chcete celou situaci řešit a že je o Vaše dítědobře postaráno.

Postupy při omluvené i neomluvené absenci jsou stanoveny ve školním řádu školy, který je veřejným dokumentem a s nímž musí být všichni zákonní zástupci žáků seznámeni. Doporučuji Vám si tento dokument prostudovat a seznámit se s postupy stanovenými školou.

Kromě mnoha práv mají podle § 22 odst. 3 školského zákona zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinnost  zajistit, aby dítě a žák docházeli řádně do školy, dále jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka; informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými právě školním řádem, oznamovat škole údaje potřebné pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.Mohlo by Vás zajímat

Každý konflikt řešíme s dětmi i rodiči: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 je základní školou s devíti ročníky, vyučovanými v osmi třídách a přípravnou třídou. Škola čelí specifické výzvě, jelikož většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Ředitel Jiří Isakidis se snaží o odstranění předsudků a bariér, s jakými se škola potýká, a otevřeně sdílí své úsilí v rozhovoru se speciální pedagožkou, lektorkou a redaktorkou Martou Kozdas.

PODCAST 49: Výzvy mladých ze sociálně vyloučených lokalit a jejich šance na normální život

Co představují sociálně vyloučené lokality a čím se vyznačují? Jakým výzvám čelí mladí lidé z těchto lokalit? Lze těmto výzvám čelit a integrovat se do hlavního proudu společnosti? Podcast s Rut Veselou z programu Poradenství mladistvým Člověka v tísni přináší zkušenosti z praxe v tomto tématu. Nabízí vysvětlení pro typické chování mladých vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a zdůrazňuje, proč je obtížné se z tohoto prostředí vymanit.

Jak pracovat s dětmi a jejich rodiči, je-li ve školní třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), vezměte to za správný konec! Přečtěte si, proč se vyplatí připravit všechny, kterých se to týká, a možná vás překvapí, že to nejste jen vy a děti ve třídě. Máme pro vás tipy i praktické příklady, jak a jaké informace získat i předat, aby nikdo nepřišel k újmě.

Zobrazit další články