VIDEO: Začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v rodinné základní škole

Jak úspěšně začlenit děti přicházející z Ukrajiny v základní škole? Seznamte se s dobrou praxí v péči o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z rodinné Základní školy T.G. Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kde mají předchozí zkušenosti se začleňováním žáků z Nepálu, Ruska či Vietnamu.

Struktura videa:

00:34Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jaké má škola předchozí zkušenosti se začleňováním žáků přicházejících (nejen) z Ukrajiny. A jaké aktivity napomáhají adaptaci žáků s OMJ?

05:55Třídní učitelka 2. ročníku Mgr. Hana Vránová popisuje, jak probíhá výuka češtiny u nově příchozích žáků z Ukrajiny. „Na začátku je důležitá individuální pomoc asistenta pedagoga žákovi s OMJ,“ říká Hana Vávrová.

07:43Vychovatelka ve školní družině Bc. Kateřina Šimerová upřesňuje, proč je důležité probrat příchod dětí z Ukrajiny i s rodiči ostatních žáků.

08:46Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jakou péči poskytuje Magistrát města České Budějovice nově příchozí ukrajinské komunitě. Nabízeny jsou například adaptační třídy pro žáky z Ukrajiny.

Tip:

Zaujala Vás praxe ze školy T. G. M. v Českých Budějovicích? Podívejte se také na video Rodinná škola, kde pedagogové přistupují individuálně ke všem dětem

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.