VIDEO: Školní speciální pedagogové by měli asistentům pedagoga pomáhat v rozvoji

Školní speciální pedagogové mohou hrát důležitou roli v rozvoji asistentů pedagoga. Na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze je například metodicky vedou, průběžně hodnotí a pomáhají jim lépe porozumět žákům, jak popsala ve videu Klára Fischerová, tamní speciální pedagožka. Kromě toho se instituce snaží, aby měli asistenti možnosti dalšího vzdělávání a předcházelo se u nich vyhoření.

00:26 Jakým způsobem školní speciální pedagogové vedou metodicky asistenty pedagoga? Chodí se například dívat, jak asistenti pracují s dětmi, a sledují pokroky daných žáků. I na základě toho vypracovávají průběžná hodnocení.

00:55 V případě, že žák nepostupuje, jak by měl, škola řeší situaci konzultacemi.

01:18 Na ZŠ Lyčkovo náměstí probíhají nepravidelně společná setkávání asistentů pedagoga, kde se sdílí dobrá praxe a vyjasňují vzájemná očekávání ohledně komunikace a spolupráce. Asistenti mají také možnost účastnit se skupinových supervizí společně s učiteli, a to pod vedením externích psychologů. Rovněž se v rámci šablon dělají vzájemné návštěvy asistentů i pedagogů ve vyučovacích hodinách, aby se od sebe mohli učit. Funguje to na bázi dobrovolnosti podle případné potřeby, není to nařízené plošně.

02:57 Asistenti mají vždy možnost přijít ke školním speciálním pedagogům do hodin na reedukace, kde mohou žáka poznat více do hloubky, lépe pochopit příčiny jeho potíží a případně se inspirovat, jak s ním pracovat.

03:28 Pokud je asistent nespokojený a hrozí mu syndrom vyhoření, má například možnost v rámci školy přejít na jinou pozici. Je podporován i ve snaze stát se pedagogem, pokud by si to přál.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.