VIDEO: Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu

Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu, které fungovaly od března do srpna 2022. Založila je pro nově příchozí děti z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. V projektu zúročila svoje zkušenosti ze zahraničí i ze speciálního školství. Za důležitý faktor pro realizaci podobné aktivity považuje empatii vůči uprchlíkům. Výraznou pomocí byla předchozí zkušenost zaměstnanců školky s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Struktura videa

00:33 Školní klub v MŠ Větrná: od první myšlenky k samotné realizaci. Co ředitelce školy Kamile Finkové nejvíce pomohlo?

03:08 Tři vlny příchodů dětí a s tím související odlišnosti v adaptaci dětí i dospělých přicházejících z Ukrajiny.

05:44 Tipy pro úspěšnou adaptaci dětí přicházejících z Ukrajiny.

06:07 Formy podpory realizované ve školním klubu. Shrnutí zkušeností.

07:44 Jak na tlumočení a překlady?

08:13 Komunikace s rodiči a dětmi bez znalosti češtiny.

08:47 Rozhovor s rodičem ukrajinské národnosti.

11:47 Budoucnost školního klubu, další vize.

12:45 Další tipy pro adaptaci nově příchozích dětí z Ukrajiny.

14:40 Pestré osazenstvo v MŠ Větrná a práce s ním.

16:01 Osobní pohoda a psychické zdraví dětí je v MŠ Větrná prioritou, upřesňuje ředitelka školy Kamila Finková.

16:48 Jaké jsou heterogenní třídy v MŠ Větrná?

17:32 Pestrý pedagogický tým v MŠ Větrná.

18:15 První dny příchozích dětí z Ukrajiny v MŠ Větrná – tipy, jak se vyhnout obtížím v prvotní adaptaci.

19:45 Co dělat, když do MŠ přichází dítě v psychické nepohodě?

20:42 Jak probíhá osvojování si češtiny u dětí v MŠ Větrná?

22:19 Adaptační proces v MŠ Větrná u nově příchozích dětí z Ukrajiny přibližuje také zástupkyně ředitelky Jana Vostoupalová.

25:04 Rozhovor s chlapcem ukrajinské národnosti v MŠ Větrná.

Tip:

Přečtěte si shrnující článek k videu a podívejte se i na ilustrační obrázky!

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.