VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?

Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.

00:30 Oborový asistent na 2. stupni ZŠ, zaměřený například na matematiku, spolupracuje se dvěma nebo třemi učiteli. První proškolení asistenta a vysvětlení náplně práce zajišťuje zástupkyně ředitele. Pak oborový asistent i učitel vyplní školou vytvořený dotazník ohledně vlastních očekávání a potřeb v komunikaci a spolupráci. Následně si během společné schůzky musí vykomunikovat a určit pravidla pro kooperaci.

(„Dotazník k nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga“ i „Pracovní náplň asistenta pedagoga“ jsou ke stažení pod videem)

02:08 Jak funguje předávání informací o žákovi se SVP mezi oborovým asistentem, asistenty pedagoga, učiteli a rodiči? Na ZŠ Lyčkovo náměstí má každé dítě se SVP, kterému je doporučen asistent, na 2. stupni určeného jednoho svého kmenového asistenta, který sbírá všechny potřebné informace od učitelů i jiných asistentů prostřednictvím zápisů o průběhu hodin. U dětí s problémovým chováním se zápisy jednou týdně přeposílají rodičům, aby měli aktuální informace o tom, jak dítě zvládá výuku.

03:26 Speciální pedagogové působící v ŠPP mají žáky se SVP rozdělené, každý má jen určitý počet dětí. I zde platí, že má dítě jednoho hlavního kmenového speciálního pedagoga.

04:00 Zápisy o výuce žáků se SVP jsou otevřené pro všechny pedagogy i vedení školy. Asistenti je musí vypracovávat objektivně a nezaujatě.

04:45 Práce asistenta pedagoga se na 2. stupni o něco liší od práce na 1. stupni. Dětem není věnovaná tak velká péče, protože to během dospívání špatně snášejí, je jim dán větší prostor. Žáci si sami říkají o pomoc.

05:12 Jak si asistenti na 2. stupni vybírají obory? Obvykle k nim tíhnou už během studia na fakultách nebo jsou jim blízké. Škola jim umožňuje i další vzdělávání ve formě kurzů, seminářů.

06:35 Na ZŠ Lyčkovo náměstí se asistenti mohou specializovat na určité potřeby či poruchy u dětí (například autismus, problémy s řečí), je to ale na jejich svobodné volbě.

08:09 Na 1. stupni napomáhá spolupráci třídního učitele a asistenta školní speciální pedagog, který informuje asistenta o tom, co je jeho úkolem, i o potřebách dítěte.

08:58 Pokud má třídní učitel na 1. stupni pocit, že se chce více věnovat žákům se SVP, mohou si s asistentem pro určité hodiny prohodit role. Záleží na vzájemné domluvě i schopnostech asistenta.


Přílohy k videu

Dokumenty popsané ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: „Dotazník k nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.“

Příloha 2: „Pracovní náplň asistenta pedagoga – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.“

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
Asistent pedagoga a bezpečné prostředí pro dítě s autismem a vadou řeči
Když děláte asistenta pedagoga dítěti s autismem a vadou řeči, mohly by se vám hodit dva nástroje pro vytvoření bezpečného prostředí. Screening a komunikační tabulky práci s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami ulehčí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.