VIDEO: Bez spokojených pedagogů nemůže škola uspět. Čím je motivovat?

Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je tak zásadní, aby vedení podporovalo pedagogický sbor a naslouchalo jeho potřebám. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, popisuje svoje zkušenosti s motivací učitelů a dalších zaměstnanců školy i s budováním atmosféry důvěry i rozvojem pracovníků.

Struktura videa

00:27  Jak se vypořádat s odlišnými názory konzervativních vs. progresivních učitelů?

03:54 Učitele je třeba motivovat dobrými podmínkami pro práci a dát jim prostor pro růst.

08:23 Pravidla by mělo vedení školy tvořit spolu s pedagogickým sborem.

11:11 Škola otevřená rodičům – jak s rodiči spolupracovat a jak mohou přispět pro dobré klima? 

12:10 Co dělat, když rodič obchází třídního učitele a stěžuje si u vedení školy?

13:59 Ředitel má být pro pedagogy průvodce a pomocník.


Přílohy

Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: Mapy učebního pokroku – český jazyk, matematika a anglický jazyk

Příloha 2: Plán osobního rozvoje - formulář

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
Mapy učebního pokroku a Bloomova taxonomie cílů
Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?
Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření
Mentoringem, koučinkem a supervizí se dá předcházet syndromu vyhoření. Jak si základní škola profesora Švejcara na Praze 12 udržuje kvalitní pedagogy, a tedy kvalitní výuku? O tom vypráví zástupce ředitele a externí mentor.
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.