Třídnické hodiny a třídní management – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtyřdílný videoseriál, jehož součástí jsou dvě reportáže spojené s videohospitací a dva webináře, které prezentují příklady dobré praxe, jak pracovat s heterogenním třídním kolektivem a navodit pozitivní třídní klima. V prvním dílu je formou reportáže a videohospitace představena třídnická hodina v 7. ročníku v Základní škole Slatiňany. Tématem ukázky jsou emoce, jejich prožívání a rozpoznání u druhých.

Osvědčené tipy pro vedení třídnických hodin, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

Součástí videa je rozhovor s třídním učitelem 7. ročníku Vojtěchem Vaškem, který umožnil natočení ukázky třídnické hodiny v 7. ročníku.

Ve videu najdete také rozhovor se zástupkyní ředitele ZŠ Slatiňany Zuzanou Reslerovou, která odpovídá na to, jak efektivně využít pravidelné třídnické hodiny v rámci celé školy. Lze tak například minimalizovat projevy šikany, naučit se pracovat ve skupinách a rozvíjet komunikační kompetence žáků. Dozvíte se, co by mělo být náplní třídnických hodin, jak je strukturovat v rámci 1. a 2. stupně nebo jak začlenit do třídního kolektivu žáky s odlišným mateřským jazykem. V neposlední řadě je zmíněna důležitost spolupráce se školním poradenským pracovištěm a školním psychologem. Důležité je také učitelům poskytnout nezbytný rámec pro fungování třídnických hodin: Třídnické hodiny jsou ve škole ukotvené v rozvrhu a jejich obsah se pružně uzpůsobuje podle aktuálních potřeb školy nebo třídního kolektivu.

Struktura videa:

00:16 Koordinátorka Národního pedagogického institutu ČR Veronika Ješátková představuje téma a strukturu videa.

00:31 Vojtěch Vašek, třídní učitel 7. ročníku ZŠ Slatiňany, uvádí téma a aktivity třídnické hodiny zaměřené na emoce a jejich prožívání ve vlastním těle.

01:25 Ukázka třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Úvod do třídnické hodiny a seznámení s tématem emocí a způsobem práce.

02:15 Představení pravidel pro práci v hnízdech (žáci pracují v malých skupinkách): Pravidlo půlmetrového hlasu a pravidlo respektování názorů i jednání spolužáků.

02:38 Představení první aktivity a jejího cíle: Žáci rozpoznávají emoce druhých podle vnějších ukazatelů na základě pantomimy.

04:03 Představení druhé aktivity a jejího cíle: Žáci kreslí obrys vlastní postavy a dle pokynů třídního učitele pracují se vzpomínkou, kterou následně zakreslí do postavy. Tato technika usnadňuje žákům uvědomit si svou vlastní emoci a její fyzické projevy.

06:42 Představení aktivity zakreslení čtyř emocí, které žáci předváděli v rámci pantomimy – strach, smutek, vztek a radost. Poté následuje reflexe v rámci hnízda.

10:05 Reflexe sdílení zakreslených emocí před celou třídou a diskuze, proč je dobré vědět, jak se emoce v našem těle projevují.

14:40 Rozhovor s Vojtěchem Vaškem po skončení třídnické hodiny a reflexe k videoukázce.

20:48 Benefity pravidelných třídnických hodin pro učitele.

26:05 Vytváření atmosféry důvěry a bezpečí během třídnické hodiny: Každý žák má možnost dobrovolně sdílet své myšlenky na dané téma. Pokud se někdo cítí v rámci tématu nepříjemně, má právo odejít na chvíli mimo prostor třídy, přičemž učiteli signalizuje odchod pomocí předem dohodnutého gesta.

27:40 Benefity pravidelných třídnických hodin pro žáky. Důraz je kladen na vzájemný respekt – žáci nemusí být kamarádi, ale měli by se k sobě chovat slušně a s úctou.

29:36 Jak pomohly třídnické hodiny začlenění 2 ukrajinských žáků do kolektivu 7. třídy?

33:18 Rozhovor se zástupkyní ředitele Zuzanou Reslerovou, ZŠ Slatiňany: Jak se škola dopracovala k pravidelným třídnickým hodinám, které jsou součástí týdenního rozvrhu, a jak probíhal vývoj těchto hodin.

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 2. díl tohoto videoseriálu (druhé návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Slatiňany.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.