Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností předávání informací o dětech se SVP, které přechází z MŠ do ZŠ. Může se jednat nejen o doporučení a zprávy z poradenských zařízení, ale také o informace ohledně prospívání a fungování dítěte ve školce. Za jakých podmínek je to možné?

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den,

ráda bych se informovala o možnostech sdílení informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, které přecházejí z mateřské do základní školy. Co je vlastně smyslem všech hodnocení, diagnostik a dalších dokumentů, když se po ukončení docházky v MŠ uloží do šuplíku v mateřské škole?

Někdy se učitelé mateřských a základních škol rozhodnou sdílet informace o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím ústní komunikace, například se navzájem navštěvují ve škole. V jiných případech učitelé požádají rodiče dítěte se SVP, aby sami předali určité informace základní škole.

Nicméně rodiče často nemají úplně jasno o tom, jaké konkrétní informace by měli sdělit, a často se obávají, že předání informací učiteli by mohlo mít negativní dopad na jejich dítě.

Jaké jsou možnosti pro pedagogické pracovníky při předávání informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami přecházejících z mateřské školy do základní školy? Mám na mysli nejenom zprávy a doporučení poskytované školskými poradenskými zařízeními, ale také informace, které mateřská škola interně shromažďuje o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami (například deníky o chování a prospívání dítěte, pedagogické diagnostiky, pravidelná průběžná hodnocení dítěte, závěrečná hodnocení v mateřské škole atd.)?

Může základní škola, kterou navštěvuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřské školy:

  1. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) bez souhlasu rodičů?

  2. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů?

  3. Požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení?

  4. Požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením?

  5. Získat informace z mateřské školy bez souhlasu rodičů?

  6. Získat informace z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů?

  7. Nemůže si vyžádat informace z mateřské školy o dítěti vůbec, ani když rodič dá souhlas?

Děkuji za informaci, s pozdravem.


Odpověď:

Dobrý den, informace mohou být z mateřské školy do základní školy předány se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jakým způsobem bude předání informací realizováno, zda na společné schůzce rodičů a pedagogických pracovníků, anebo písemným souhlasem rodiče, aby mateřská škola předala dokumenty a dodatečné informace základní škole, je nerozhodné.

Z Vašich dotazů je tak správný postup uvedený v bodech:

2) Škola může získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů.

3) Škola může požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení.

4) Škola může požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením.

6) Škola může získat informace přímo z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů.

Odlišnou otázkou je však následné využití těchto dokumentů v základní škole. O doporučení, jehož výsledkem bude přiznání podpůrných opatření 2. až 5. stupně, si zákonný zástupce zpravidla potřebuje zažádat znovu.

Na dotaz odpověděla advokátka Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti, s. r. o.vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.