PODCAST 3.díl: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

Vladislav Günter je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i věku. Podcast přináší inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit také děti, které mají v češtině vážné mezery.

Stopáž:

00:00 – 19:48 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v českých školách. Dozvíte se také o činnosti Centra pro integraci cizinců. 

19:49 – 01:02:49 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v britských školách v Leicesteru.


Galerie fotek:


Vladislav Günter

Vladislav Günter je expertem na výuku tzv. heterogenních skupin, tedy skupin, ve kterých se dospělí frekventanti anebo děti a žáci odlišují podle místa původu, mateřského jazyka, úrovně znalosti češtiny, gramotnosti anebo věku. Využívá při tom své vzdělání antropologa, zkušenosti s pomocí válečným uprchlíkům a integrací cizinců. Podělí se s vámi o inspiraci ze škol v britském Leicesteru, kde se podařilo proměnit nejproblémovější školy v laboratoř progresivního vzdělávání. Popisuje, jak jsou principy výuky dětí cizinců v leicesterských školách výborně použitelné i pro děti s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami, například s poruchami učení nebo chování. V Leicesteru učitelé věří, že kvalitně učit znamená umět ihned učit jakékoliv dítě „navzdory“ jeho omezení a specifickým potřebám, nikoliv čekat na to, až se u dítěte zlepší znalost angličtiny anebo až se zmírní projevy jeho poruchy. 

Rozhovorem provází Adéla Pospíchalová, která se Vladislava Güntera vyptala také na tipy, jak do výuky v českých školách zapojit i děti, které mají v češtině vážné mezery.

Vladislav Günter působí jako zástupce hlavního manažera projektu Společné vzdělávání v pedagogické praxi v Národním pedagogickém institutu ČR. Řadu let vedl Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., a spoluvytvořil program nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, který v roce 2009 získal Evropskou jazykovou cenu Label.

Adéla Pospíchalová vedla mediální a informační projekty ve společnosti Člověk v tísni. V současnosti lektoruje a přispívá do internetového magazínu Rodiče vítáni. V její práci jí pomáhá i zkušenost matky tří dětí.


Doporučené čtení:

Další informace o dobré praxi britských škol v Leicesteru naleznete v textu Z nejhorších škol na špičku ve vzdělávání: Jak to Leicester dokázal?


Ke stažení:

Příloha 1: Handout pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“

Příloha 2: Handout pro výukovou lekci s názvem Krize – pozor, pomoc

Příloha 3: Výukové video pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“ (najdete na konci tohoto textu)

Zdroj: Centrum pro integraci cizinců. 


Zaujaly vás materiály ke stažení? 

Ukázky materiálů ke stažení jsou z rekvalifikačního Kurzu lektorských dovedností (který je otevřen komukoliv, kdo má zájem naučit se „jak učit“, tedy nejen učitelům, ale například i lektorům „na volné noze“). Kurz probíhá v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Specializuje se na prakticky zaměřenou výuku dospělých anebo i na výuku dětí v heterogenní skupině. Účastníci kurzu jsou seznamováni s metodikou a principy výuky v heterogenní skupině, bez zprostředkovacího jazyka a mimo jiné i vedeni k tomu, aby byli schopni si materiály do výuky vyrobit sami. Každý účastník si proto během kurzu jeden handout (pracovní list pro určitou učební lekci) samostatně vytvoří. Po konzultaci s metodikem pak samostatně odučí lekci s pomocí těchto materiálů v heterogenní skupině dospělých nebo dětí.

Dále Centrum pro integraci cizinců pořádá přímo pro učitele kurz Čeština – metody práce s heterogenní skupinou v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je určen například těm učitelům, kteří mají ve své třídě většinu českých dětí a několik dětí s odlišným mateřským jazykem. Má rozsah 16 vyučovacích hodin. Pedagogům jsou zde představeny metody a konkrétní postupy, jak pracovat s dětmi s OMJ a jak pro ně mimo jiné uzpůsobit již existující výukové materiály. Také se zde seznamují s již hotovými pracovními listy a dalšími metodickými materiály Centra pro integraci cizinců, jako jsou například obrázkové materiály a hry. 

Pedagogy může zaujmout především set pracovních listů pro děti z výukového cyklu pod názvem Rodinný kurz, který mj. obsahuje sadu her pro výuku češtiny jako druhého jazyka.


Výukové video pro výukovou lekci s názvem Komunikace na úřadě

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.