Jak identifikovat nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům

Jako učitelé musíte zvládat několik rolí zároveň. Být odborníkem na svůj předmět, rozvíjet osobnosti žáků a jejich motivaci. Otestujte si, zda dokážete rozpoznat i nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

Jako učitelé musíte zvládat několik rolí zároveň. Musíte být odborníkem na svůj předmět, rozvíjet osobnosti žáků a jejich motivaci. A také umět pracovat s hlasem a emocemi. Učitel je svého druhu divadelník. Zvládá hlasovou dikci, vykládá, vypráví. Při plánování výuky vytváří scénář hodiny. Vybírá materiální pomůcky, rekvizity. Zároveň funguje jako manažer. [1] Musí zvládat vedení procesů ve třídě, kontrolu a součinnost veškerých aktivit, vést administrativu. Optimální pedagogický styl obnáší určitou samostatnost a nezávislost, tvořivost, spontánnost a aktivitu, nekonvenčnost v přístupu k žákům, originalitu myšlení, empatii k druhým a samozřejmě odbornou kvalifikaci. K oceňovaným dovednostem patří také umění přiznat chybu. 

Současný standard také vyžaduje, aby učitel uměl svůj přístup individualizovat a přizpůsobit podmínkám a schopnostem jednotlivých žáků. Pro rozvoj všech uvedených dovedností je důležité znát své silné stránky i slabiny v komunikaci se žáky. Jedním zdrojem tohoto poznání je zpětná vazba od žáků nebo kolegů. Další způsob nabízí sebereflexe a zhodnocení vlastních kvalit, co se týče schopnosti navázat s žáky pozitivní vztah. 

Otestujte si, zda dokážete rozpoznat i nefunkční způsoby jednání učitelů vůči žákům, a zjistěte, zda dokážete identifikovat oblasti dalšího rozvoje v komunikaci se žáky.


Zdroje

[1] VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., BUREŠ, M. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

[2] TEACHTEAM.CZ. Práce s žáky se specifickými poruchami chování. (2014). Metodika, manuál, příručka vytvořená v rámci projektu Pedagog inkluze pro střední školy (CZ.1.07/1.3.49/02.0019). TEACH TEAM, s.r.o., Praha.  s. 34–47. [online]. [datum citace 13. 8. 2020]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/52837

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.