logo
logo
Hodnocení žáků

Hodnocení žáků

23.05.2024
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Tématem měsíce května 2024 je Hodnocení žáků. Stále více se totiž ukazuje jeho důležitost a dopad na psychiku i motivaci dětí ve výuce. Přinášíme vám souhrn materiálů, které vám usnadní práci s heterogenní, pestrou třídou.

„Přichází čas, kdy se budeme muset všichni zastavit a zamyslet se nad naším způsobem hodnocení žáků. Jsem si vědoma, že tradice současného způsobu hodnocení je velmi silná a že bude náročné tento proces změnit. Existují však děti a žáci, kteří potřebují více času na osvojení si znalostí a dovedností, zatímco jiní je zvládnou za zlomek času. Hovořím o dětech v běžných třídách, přičemž každý z nich si zaslouží zažívat úspěch. Aby každý zažil úspěch, je potřeba pracovat s formativní zpětnou vazbou. Nemůžeme demotivovat děti nebo je nechávat ve věčném neúspěchu jen proto, že práce s formativním hodnocením je náročná. Připravovaný RVP se neobejde bez formativní zpětné vazby poskytované žákům. Klade se větší důraz na rozvoj dovedností, myšlení a kompetencí, a bez práce s kriteriální zpětnou vazbou nedosáhneme hodnoty nového revidovaného RVP. Připravujeme pro vás metodiky pro formativní zpětnou vazbu i vysvědčení, které jsou v souladu s tímto způsobem hodnocení. Práce s formativní zpětnou vazbou je investice, která se nám v budoucnu vrátí.“

Michaela Spurná, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity


Seznam článků:

Jakou změnu přinesou nové RVP

Návrh revidovaných rámcových vzdělávacích programů obsahuje také základní přístupy k hodnocení žáků v základním vzdělávání, včetně specifik hodnocení žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Přečíst návrh (prohlednout.rvp.cz)


Hodnocení dětí a žáků s OMJ

Všechny informace k hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem na jednom místě.

Otevřít článek


Metodika hodnocení chování žáka

Tématu se věnuje i projekt Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU Vysvědčení JINAK. Novou kategorií v návrhu vysvědčení je hodnocení projevů chování žáka. Týká se oblasti dodržování pravidel, ale také naplňování a rozvíjení vybraných klíčových kompetencí.

Otevřít článek (MUNI.cz)


Formativní hodnocení

Vyzkoušejte různé způsoby formativního hodnocení v kombinaci se sumativním hodnocením a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Prokazatelné pozitivní dopady překvapí nejen vás, ale hlavně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Otevřít článek


Triády, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení v praxi

Hodnocení, které pomáhá žákům růst, poskytuje zpětnou vazbu a neměří jen kvalitu výkonu. Patří sem nejrůznější metody, které s úspěchem využívají na základní škole Školamyšl. Její ředitelka Radoslava Renzová se s námi podělila o své zkušenosti.

Otevřít článek


Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou

Nechte se inspirovat deseti zásadami pro práci učitele v heterogenní třídě s řadou konkrétních tipů do výuky

Otevřít článek


Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Školský zákon přináší svobodu volby metody hodnocení žáků na základní škole. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody slovního hodnocení a známkování ve škole a co je vhodnější pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Otevřít článek


Globálně uznávané principy pro odborné vzdělávání v oblasti nadání

Světová rada pro vzdělávání nadaných a talentovaných žáků WCGTC vydala celosvětově uznávané zásady pro odborné vzdělávání v oblasti nadání a talentů.

Stáhnout PDF


Mohlo by Vás zajímat

Wellbeing ve škole

Tématem měsíce června 2024 je wellbeing ve škole. Stále více se totiž ukazuje jeho důležitost a dopad na psychiku a motivaci jak dětí, tak vyučujících. Přinášíme vám souhrn materiálů, které vám pomohou vytvářet prostředí podporující duševní zdraví, pohodu a celkovou spokojenost všech zúčastněných.

Zobrazit další články