logo
logo
Pozvánka na přednášku Duševní zdraví a škola

Pozvánka na přednášku Duševní zdraví a škola

26.03.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rádi bychom vás pozvali na přednášku týkající se tématu duševního zdraví a školy. Zabývat se budeme především otázkami, proč a jakým způsobem se ve školách učí o duševním zdraví a jaké jsou výsledky v této oblasti vycházející z analýzy Evropské federace asociací učitelů psychologie.
Obrázek článku

Zdroj: Canva

Téma přednášky:

Přednáška je zaměřena na wellbeing žáků a kompetenční rámec absolventa učitelství. Příspěvek si klade za cíl představit především wellbeing a jeho význam v kontextu vzdělávání žáků a žákyň, studujících i vyučujících. V rámci přednášky budou představeny výsledky analýzy Evropské federace asociací psychologů (EFPA), které jsou zaměřeny na zkušenosti s výukou témat duševního zdraví v deseti evropských zemích. Přednášku organizuje Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Přednáškou vás provedou doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

📅 Kdy: 3. dubna 2024 od 16:00 do 18:00

📍 Kde: Velký sál, Magdaleny Rettigové 4, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

🌟 Přednáška je otevřena akademické obci a široké veřejnosti. Více informací naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Mohlo by Vás zajímat

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.