logo
logo
Vzdělávací nabídka NPI ČR v oblasti podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Vzdělávací nabídka NPI ČR v oblasti podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

18.03.2024
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Zřizovatelé škol
Máte ve třídě nebo škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit jak ve výuce českého jazyka, tak jim pomoci začlenit se do třídy? Pak využijte nabídku vzdělávacích akcí od NPI ČR!
Obrázek článku

Naleznete zde jak celostátní webináře, tak nabídky jednotlivých krajských pracovišť, možnost konzultovat své zkušenosti i diskutovat v rámci diskuzních panelů. Akce se věnují sdílení dobrých praxí, podpoře témat, která jsou v kraji právě nejaktuálnější, či síťování pedagogických pracovníků.

Celou nabídku vzdělávacích akcí k tématu podpory žáků s odlišným mateřským jazykem naleznete na odkazu: Vzdělávací nabídka –  podpora OMJ!Mohlo by Vás zajímat

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.