logo
logo
Čeština jako druhý jazyk – 3. až 9. ročník základních škol, do úrovně A2

Čeština jako druhý jazyk – 3. až 9. ročník základních škol, do úrovně A2

11.01.2024
Učitel/učitelka
Obrázek článku

do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ

Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka

 • Sylvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, Veronika Dvorská, Kateřina Šormová, Zuzana Švíbková: Paráda! Učíme se česky (FFUK, 2022), volně ke stažení,texty poslechových cvičení, zvukové nahrávky k poslechovým cvičením budou zveřejněny do konce roku
 • učebnice češtiny je určená žákům na druhém stupni základních škol, učebnice je na českém trhu jedinou učebnicí určenou nerodilým mluvčím češtiny v dané kategorii, má formu e-knihy (zvukové nahrávky k poslechovým cvičením budou zveřejněny do konce roku).
 • metodická příručka k využití učebnice Paráda
 • Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC (2014) – volně dostupné
  • E-learningový kurz pro žáky orientovaný na nejčastější komunikační situace ve škole – orientace ve škole, omluva atd.
 • Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV (2016) – volně ke stažení
  • Soubor materiálů pro žáky staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis (2013) – možnost koupě
  • Čítanka obsahuje sedmnáct adaptovaných textů známých českých autorů. Důraz je kladen na porozumění a rozšiřování slovní zásoby. Knihu doplňuje CD.
 • Meta o.p.s. Materiály do výuky. Inkluzivniskola.czvolně ke stažení
  • Pracovní listy a nápady do výuky pro doplnění a rozvíjení základních komunikačních situací.
 • Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2. Wolters Kluwer ČR, a. s. (2010, 2012) – možnost koupě
  • Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD je určena pro žáky prvního stupně ZŠ.
 • Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV (2022) – Hezky česky I – volně ke stažení , Hezky česky II – volně ke stažení
  • Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). V roce 2022 byl soubor doplněn o interaktivní prvky a další rozšířené možnosti procvičování. V on line verzi jsou živé odkazy nad QR kódy, které je možno využít na interaktivní tabuli. 
 • Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META o.p.s. (2018) – možnost koupě
  • Soubor materiálů vhodný od 7. ročníku ZŠ. Učebnice, pracovní sešit a mobilní aplikace zahrnuje mimo procvičování čtyř dovedností, úvod do českých reálií.
 • Mikolášová, J.: Spolu to zvládneme (NIDV, 2019), v tištěné podobě možno získat v NPI ČR
 • Havlíková D., Ošmera R.: Česky s vlaštovkou 3, Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2021),volně ke stažení
 • Havlíková D., Hradilová D., Ošmera R.(ed.): Česky s vlaštovkou 4Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2023), volně ke stažení
 • Halaštová A.: Česky raz dva CIC, o.p.s. (2022), soubor materiálů – 4 sešity 
  • sešit Česky raz dva: výukové materiály pro děti, obsahuje fonetický úvod, 14 lekcí (kapitol) a gramatické shrnutí – volně ke sažení
  • sešit Česky raz dva: materiály pro učitele obsahuje v každé lekci metodickou podporu a pokyny pro učitele, učební list, list s rozšiřujícími gramatickými cvičeními a klíče ke gramatickým cvičením – volně ke stažení
  • sešit Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce obsahuje celkem 44 aktivit a her: 2 aktivity k fonetickému úvodu a následně 3 aktivity ke každé lekci – volně ke stažení
  • Česky raz dva: bonusová příloha jsou doplňující materiály – volně ke stažení.
 • Halaštová A.: Česky raz dva 2, CIC, o.p.s. (2023), soubor materiálů – 2 sešity + audio 
  • sešit Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti, prohlubuje jazykové a sociokulturní kompetence žáků a posunuje znalost češtiny k úrovni A2, zeměpisné, přírodopisné, vlastivědné a dějepisné informace pro první stupeň,  nově součástí poslechy, obsahuje fonetický úvod, 14 lekcí (kapitol) a gramatické shrnutí – volně ke sažení
  • Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce, obsahuje 3 aktivity ke každé lekci, tipy, jak s aktivitami pracovat, texty k poslechům a klíč– volně ke stažení
  • Česky raz dva 2: poslechy, najdete zde audionahrávky k dialogům a textům z učebnice – volně ke stažení.
 • Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince – příručka (editor Milan Hrdlička a Markéta Slezáková, CIC) – volně ze stažení


Metodiky pro učitele

 • CIC. Rodinný kurz. Kurzy češtiny pro cizince.czvolně dostupné
  • Materiály a videosemináře pro učitele dětí i dospělých.
 • Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. (2018) – volně ke stažení
  • Nezbytná příručka pro všechny, kteří začínají učit češtinu jako druhý jazyk. Množství odzkoušených tipů a nápadů na oživení výuk je doplněno o rady, jak pracovat s žáky s OMJ a jak je efektivně začlenit do konkrétních aktivit.
 • Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. ZŠ Kostelec nad Orlicí (2011) – volně ke stažení
  • Tato metodická příručka má za úkol seznámit čtenáře s prací ve třídách pro jazykovou přípravu, které navštěvují žáci-cizinci s různými mateřskými jazyky a různou úrovní v češtině.


Pomůcky a materiály určené pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků

 • První číslo časopisu na téma „Kamarád“ je možné bezplatně stáhnout zde
 • Můžete použít speciálně pedagogické pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2007.
 • Borová, B., Svobodová, J.: Šimonovy pracovní listy. Praha: Portál 2010.


Širší výčet literatury

1. stupeň ZŠ

 • Čemusová, J., Dolečková, P., Štindlová, B., Štindl, O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
 • Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
 • Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ – pro žáky cizince.
 • Hanzová, M., Kamiš, K.: Učíme se česky 1, 2. Pansofia, 2002, 2010.
 • Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
 • Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
 • Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
 • Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
 • Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
 • Kubíčková, K.: Abeceda – karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
 • Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír 2010.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
 • Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
 • Převrátilová, S. a kol.: Adaptovaná próza: O pejskovi a kočičce. Akropolis 2019.
 • Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). Europa Concept CZ a Poradna pro integraci 2011.
 • Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
 • Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
 • Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
 • Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
 • Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek 2008.
 • Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

2. stupeň ZŠ

 • Andrášová, H., Podepřelová, A.: Na cestě za češtinou. Praha: Klett 2009.
 • Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Praha: Klett 2008.
 • Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
 • Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
 • Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
 • Dousková, J., Štenclová, K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Brno: Centa 2005.
 • Čemusová, J., Dolečková, P., Štindlová, B., Štindl, O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
 • Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
 • Dousková, J., Štenclová, K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.
 • Hanzová, M.: Učíme se česky 1. Albra 2002.
 • Hasilová, H.: Pozor, začínáme! (1) Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder. Praha: Fortuna 2006.
 • Hasilová, H.: Pozor, začínáme! (2) Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder. Praha: Fortuna 2006.
 • Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
 • Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
 • Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky. Akropolis 2011.
 • Holá, L.: Čeština Expres 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.
 • Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Brno: MSD 2004.
 • Hronová, K., Hron, J.: Ahoj, jak se máš? Praha: Didakta 2011.
 • Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
 • Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
 • Kol. autorů: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Mnichov 2011, 2013.
 • Kubíčková, K.: Abeceda – karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
 • Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku ČJ pro cizince. Eiseltová Lucie M. Ed.: Lingua Ludus 2009.
 • Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007.
 • Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
 • Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír 2010.
 • Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
 • Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). Europa Concept CZ a Poradna pro integraci 2011.
 • Sýkorová, B., Davidová, H.: Cvičebnice češtiny, čeština jako cizí jazyk A1-A2. Polyglot 2013.
 • Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
 • Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.
 • Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
 • Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
 • Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
 • Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.
 • Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.


Mohlo by Vás zajímat

Pomoc asistenta pedagoga a čeština pro cizince – příběh Kwin

Jak vypadá adaptace žákyně s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z jejího vlastního pohledu? Jak jí pomohla péče asistentky pedagoga a kurzy češtiny pro cizince? Její zkušenosti se vám mohou hodit i pro děti s jiným odlišným mateřským jazykem.

Zobrazit další články