logo
logo
Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

09.06.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče
Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností předávání informací o dětech se SVP, které přechází z MŠ do ZŠ. Může se jednat nejen o doporučení a zprávy z poradenských zařízení, ale také o informace ohledně prospívání a fungování dítěte ve školce. Za jakých podmínek je to možné?
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik


Dotaz: 

Dobrý den,

ráda bych se informovala o možnostech sdílení informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, které přecházejí z mateřské do základní školy. Co je vlastně smyslem všech hodnocení, diagnostik a dalších dokumentů, když se po ukončení docházky v MŠ uloží do šuplíku v mateřské škole?

Někdy se učitelé mateřských a základních škol rozhodnou sdílet informace o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím ústní komunikace, například se navzájem navštěvují ve škole. V jiných případech učitelé požádají rodiče dítěte se SVP, aby sami předali určité informace základní škole.

Nicméně rodiče často nemají úplně jasno o tom, jaké konkrétní informace by měli sdělit, a často se obávají, že předání informací učiteli by mohlo mít negativní dopad na jejich dítě.

Jaké jsou možnosti pro pedagogické pracovníky při předávání informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami přecházejících z mateřské školy do základní školy? Mám na mysli nejenom zprávy a doporučení poskytované školskými poradenskými zařízeními, ale také informace, které mateřská škola interně shromažďuje o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami (například deníky o chování a prospívání dítěte, pedagogické diagnostiky, pravidelná průběžná hodnocení dítěte, závěrečná hodnocení v mateřské škole atd.)?

Může základní škola, kterou navštěvuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřské školy:

  1. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) bez souhlasu rodičů?

  2. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů?

  3. Požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení?

  4. Požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením?

  5. Získat informace z mateřské školy bez souhlasu rodičů?

  6. Získat informace z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů?

  7. Nemůže si vyžádat informace z mateřské školy o dítěti vůbec, ani když rodič dá souhlas?

Děkuji za informaci, s pozdravem.


Odpověď:

Dobrý den, informace mohou být z mateřské školy do základní školy předány se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jakým způsobem bude předání informací realizováno, zda na společné schůzce rodičů a pedagogických pracovníků, anebo písemným souhlasem rodiče, aby mateřská škola předala dokumenty a dodatečné informace základní škole, je nerozhodné.

Z Vašich dotazů je tak správný postup uvedený v bodech:

2) Škola může získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů.

3) Škola může požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení.

4) Škola může požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením.

6) Škola může získat informace přímo z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů.

Odlišnou otázkou je však následné využití těchto dokumentů v základní škole. O doporučení, jehož výsledkem bude přiznání podpůrných opatření 2. až 5. stupně, si zákonný zástupce zpravidla potřebuje zažádat znovu.

Na dotaz odpověděla advokátka Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti, s. r. o.Mohlo by Vás zajímat

Začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny. Platí i pro školní družinu, podobně jako pro školní třídu, odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními? Kolik takových žáků může být do družiny přijato celkem? Více v textu.

Náplň práce osobního asistenta v ZŠ (včetně orientace v prostoru)

Máte na základní škole pracovní pozici osobního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Náplň práce speciálního pedagoga v mateřské škole

Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog v mateřské škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

Zobrazit další články