logo
logo
Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

Předávání klíčových informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z MŠ do ZŠ

09.06.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče
Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností předávání informací o dětech se SVP, které přechází z MŠ do ZŠ. Může se jednat nejen o doporučení a zprávy z poradenských zařízení, ale také o informace ohledně prospívání a fungování dítěte ve školce. Za jakých podmínek je to možné?
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik


Dotaz: 

Dobrý den,

ráda bych se informovala o možnostech sdílení informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, které přecházejí z mateřské do základní školy. Co je vlastně smyslem všech hodnocení, diagnostik a dalších dokumentů, když se po ukončení docházky v MŠ uloží do šuplíku v mateřské škole?

Někdy se učitelé mateřských a základních škol rozhodnou sdílet informace o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím ústní komunikace, například se navzájem navštěvují ve škole. V jiných případech učitelé požádají rodiče dítěte se SVP, aby sami předali určité informace základní škole.

Nicméně rodiče často nemají úplně jasno o tom, jaké konkrétní informace by měli sdělit, a často se obávají, že předání informací učiteli by mohlo mít negativní dopad na jejich dítě.

Jaké jsou možnosti pro pedagogické pracovníky při předávání informací o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami přecházejících z mateřské školy do základní školy? Mám na mysli nejenom zprávy a doporučení poskytované školskými poradenskými zařízeními, ale také informace, které mateřská škola interně shromažďuje o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami (například deníky o chování a prospívání dítěte, pedagogické diagnostiky, pravidelná průběžná hodnocení dítěte, závěrečná hodnocení v mateřské škole atd.)?

Může základní škola, kterou navštěvuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřské školy:

  1. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) bez souhlasu rodičů?

  2. Získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů?

  3. Požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení?

  4. Požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením?

  5. Získat informace z mateřské školy bez souhlasu rodičů?

  6. Získat informace z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů?

  7. Nemůže si vyžádat informace z mateřské školy o dítěti vůbec, ani když rodič dá souhlas?

Děkuji za informaci, s pozdravem.


Odpověď:

Dobrý den, informace mohou být z mateřské školy do základní školy předány se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jakým způsobem bude předání informací realizováno, zda na společné schůzce rodičů a pedagogických pracovníků, anebo písemným souhlasem rodiče, aby mateřská škola předala dokumenty a dodatečné informace základní škole, je nerozhodné.

Z Vašich dotazů je tak správný postup uvedený v bodech:

2) Škola může získat informace o dítěti z pedagogicko-psychologické poradny (nebo jiného školského poradenského zařízení) pouze se souhlasem rodičů.

3) Škola může požádat rodiče, aby škole předali informace (např. zprávy) ze školského poradenského zařízení.

4) Škola může požádat rodiče, aby ústně sdělili informace o potřebách dítěte na základě jejich komunikace se školským poradenským zařízením.

6) Škola může získat informace přímo z mateřské školy o dítěti pouze se souhlasem rodičů.

Odlišnou otázkou je však následné využití těchto dokumentů v základní škole. O doporučení, jehož výsledkem bude přiznání podpůrných opatření 2. až 5. stupně, si zákonný zástupce zpravidla potřebuje zažádat znovu.

Na dotaz odpověděla advokátka Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti, s. r. o.Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články