logo
logo
Tlumočení a překladatelství

Tlumočení a překladatelství

Potřebujete se dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům/rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému atd.? Nebo chcete zpřístupnit v mateřském jazyce dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy, o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm? Nebo chcete zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, o zájmových kroužcích, o školní akademii, lyžařském kurzu, školním výletě, třídnických hodinách, hovorových hodinách či třídních schůzkách apod.?

Služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC.

Krajský koordinátor NPI ČR pro Vás zajistí podporu formou poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, a to ve všech krajích i napříč Českou republikou a bezplatně.

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, respektive dle krajské příslušnosti.

Chcete-li využít nabídky na zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb kontaktujte krajského koordinátora krajského centra podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky v oblasti dětí/žáků cizinců. Ten zajistí vše potřebné a nejpozději do 5 dnů od převzetí zakázky na vyhotovení překladu či zprostředkování tlumočení je zakázka realizována, tj. je vyhotoven požadovaný překlad či je zabezpečeno doprovodné a jiné tlumočení.

Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby obraťte se na krajského koordinátora.

Kontakty na krajské koordinátory naleznete zde.


Již realizované překlady

Na stránkách níže naleznete překlady, které můžete využít ve svojí školní praxi. V české verzi (první v pořadí) vždy naleznete vždy původní text, podle kterého se můžete orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. V ojedinělých případech je přeložené i více verzí dokumentu. Podle vaší situace můžete nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:


Seznam jazyků

V názvu souborů obvykle uvádíme název jazyka zkratkou dle ISO 639-1, které jsou jak v následujícím seznamu, tak po nájezdu myší na zkratku v tabulkách níže se zobrazí její vysvětlení. Aktivně necháváme překládat dokumenty do následujících jazyků:

 • cs – čeština (originál)
 • ar – arabština – العربية
 • bg – bulharština – български език
 • de – němčina – Deutsch
 • en – angličtina – English
 • es – španělština – español
 • fr – francouzština – français
 • it – italština – italiano
 • kk – kazaština – Қазақ тілі
 • mn – mongolština – монгол хэл
 • pl – polština – polski
 • pt – portugalština – Português
 • ro – rumunština – română
 • ru – ruština – русский язык
 • sk – slovenština – slovenčina
 • sr – srbština – srpski jezik
 • tr – turečtina – Türkçe
 • uk – ukrajinština – українська мова
 • vi – vietnamština – Tiếng Việt
 • zh – čínština – 中文 (ZhongWen)


Technická informace k překladům

Překlady jsme obvykle zveřejňujeme jak dokumenty Wordu (DOCX), které lze snadno editovat, tak ve formátu PDF, v kterém by vám měly jít dokumenty zobrazit a tisknout i pokud by nastaly nějaké problémy se znaky v cizích jazycích, např. že bude fungovat špatně font.