logo
logo
Konzultace k práci s dětmi s OMJ

Konzultace k práci s dětmi s OMJ

Nabízíme bezplatné konzultace konzultantů (online i osobní)

Na každém krajském pracovišti NPI ČR působí:

 • krajská koordinátorka/koordinátor podpory pedagogů pracujících s žáky s OMJ

 • odborná konzultantka/odborná konzultant (přímo z praxe) 

 • pro svůj kraj naleznete kontakt na mapě v odkaze: síť krajských konzultantů 

Konzultační služby šité na míru a dle potřeb pedagogů a pro školy.

NPI ČR realizuje metodickou a konzultační podporou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců.

Okruhy možných konzultačních témat pro MŠ,ZŠ,SŠ:

 • začleňování žáků do školy (nástup, potřebné kroky školy, příprava třídy na příchod nového spolužáka)
 • jednání s rodiči (překladatelská podpora, interkulturní orientace)
 • podpora začleňování do vzdělávání
 • informace o nastavení a parametrech jazykové podpory
 • informace o možnostech podpory z podpůrných opatření, síťování v kraji, možnosti využití nabídky NNO v kraji (finanční zdroje)
 • metodická podpora při výuce Češtiny jako druhého jazyka
 • orientace a doporučení učebnic, metodik a materiálů
 • přijímací řízení na SŠ - metodická podpora při plánování rozhovoru
 • legislativní orientace v tématu integrace a jazykové podpory (kde je co upraveno a jaké jsou možnosti)

Podpora je bezplatná.

V jednotlivých krajích v tuto chvíli nabízíme síť krajských konzultantů. Jedná se o velmi zkušené pedagogické pracovníky, kteří působí hlavně ve školách a mají dlouholeté zkušenosti jak s podporou žáků v oblasti integračních aktivit, tak s výukou češtiny jako druhého jazyka. Máme v řadách kolegů konzultantů též odborníky z pedagogicko psychologické oblasti. Neváhejte se obrátit na krajského koordinátora ve svém kraji. nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Konzultace individuální:

Krajský koordinátor Vám přímo poskytne konzultaci sám nebo nabídne termín konzultace se supervizním adaptačním koordinátorem 

Konzultace on line: (možnost přihlášení)

zde se můžete přihlásit přímo na konzultace on line, termíny a možnost přihlášení je zveřejňujeme v nabídce NPI ČR, nebojte se na nás obrátit:)

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.