logo
logo

Mapa krajské podpory

Mapa krajské podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s dětmi/žáky cizinci.

Na mapě najdete kontakty na krajské koordinátory, odborné spolupracovníky pro téma podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců a základní informace o kraji, vztahující se k problematice podpory dětí/žáků s OMJ a cizinců.

Kliknutím na konkrétní kraj v mapě zobrazíte síť pro příslušný kraj.