logo
logo
Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

10.05.2022
Adéla Pospíchalová
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.
Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay


Ukrajinské školství

Obecné informace

Oficiálním jazykem ve školním prostředí na Ukrajině je ukrajinština. V mnohých částech Ukrajiny se mluví rusky, a i když dítě oficiálně chodí do ukrajinské školy, neznamená to, že umí ukrajinsky. Viktoriya Keronyak upřesňuje, že má několik kamarádů, kteří chodili do ukrajinských škol, mluvit však neumí. Buď pouze rozumí, nebo používají „suržyk“ – směs ukrajinštiny a ruštiny. Také lidé ze Zakarpatí mají svůj dialekt, kterému každý Ukrajinec nemusí rozumět. 

V současné době prochází ukrajinské školství reformou nazývanou Nová ukrajinská škola (NUŠ). Z jedenáctileté povinné školní docházky se přechází na dvanáctiletou. Podle této reformy budou mít děti, které nastoupily do školy od roku 2017, úplné střední vzdělání po dvanácti letech studia. 

Základní všeobecné vzdělávání by nyní mělo trvat čtyři roky, pátý ročník školy se počítá jako střední vzdělávání. Po pěti letech (v České republice devátá třída) žáci absolvují postupovou zkoušku, aby mohli pokračovat ve vyšším stupni středního vzdělávání (před reformou trval vyšší stupeň střední školy dva roky, nyní tři).

Na Ukrajině je možné zapsat dítě do gymnázia od 1. ročníku. Gymnázium se bere jako škola, ve které se vyučuje podle základních vzdělávacích programů, ale více do hloubky. Učitelé na gymnáziu jsou přijímáni na základě konkurzu, pouze přijímací pohovor nestačí.

Pak mohou studenti nastoupit na vysoké školy. Ukrajinští studenti jdou na vysokou školu ve věku 17–18 let. Znamená to tedy, že žáci mohou na jedné škole studovat devět let, poté nastoupit například na lyceum, gymnázium, odborné učiliště či technickou střední školu, nebo studovat na jedné škole jedenáct let (žáci, kteří nastoupili do základní školy od roku 2017, mohou studovat na jedné škole dvanáct let). Co se týče lyceí, na Ukrajině jsou poměrně oblíbená. Vyučující lyceí často učí dle vlastních autorských programů a nabízí kvalitní výuku exaktních věd.

Zvyklosti 

Zatímco prvního září se všichni žáci nastrojí, děvčata si dají do vlasů mašle a s květinou pro paní učitelku vyrazí do školy, během školního roku chodí žáci do školy oblečeni v teplácích. Týká se to hlavně mladších dětí. Některé školy, zejména gymnázia, na něž děti nastupují po čtvrté třídě, mají naopak zavedené školní uniformy.

Žáci učitele neoslovují jménem a příjmením, ale „paní učitelko / pane učiteli“.

Na Ukrajině se žáci nemusí nutně přezouvat. Dbá se na to jen na některých školách spíše ve městech. 

Na Ukrajině je zvykem kupovat učitelům mnohdy i drahé dárky k narozeninám, a i na Den učitelů, k prvnímu září či na konci školního roku.

Komunikace a spolupráce rodiny a školy

Rodiče nejsou zvyklí komunikovat s učiteli prostřednictvím e-mailu. Někteří ani nemají e-mailovou schránku. Daleko více než v Česku se ve vzájemné komunikaci udržuje osobní kontakt. Rodiče preferují spojit se telefonicky nebo do školy dorazit. Je běžné, že za učitelem přijdou bez ohlášení zeptat se na studijní prospěch svého dítěte a rovnou klepou na dveře kabinetu. Stejně tak učitel, když potřebuje něco řešit, zavolá si rodiče na schůzku do školy. 

Třídní záležitosti řeší rodiče s učitelem přes WhatsApp skupiny. Probírají zde různá témata od nástěnek, oslav, nejrůznějších plateb přes domácí úkoly, výlety a nákup školního vybavení až po úklid třídy. Ve skupinách se častěji řeší výše uvedené (provozní) věci než záležitosti týkající se výuky. Rozhodně se touto cestou nerozebírá prospěch nebo chování jednotlivců. Rodiče jsou také obvykle navzájem v kontaktu v rámci WhatsApp skupin bez učitele.

Co se týče společenského života, během školního roku se běžně pořádají různá vystoupení a koncerty, kterých se rodiče také účastní.

Školní obědy žáků jsou dotované, rodiče platí jen část ceny.

Kvůli přetrvávajícímu systému úplatků se bohužel může stát, že rodiče berou pomoc od učitele jako nadstandardní službu a cítí, že se musí finančně odvděčit obálkou.

Inkluze 

Reforma školství zavádí inkluzi: děti s nižším stupněm znevýhodnění mají být nově integrovány do běžných základních škol (dokud inkluze nebyla zavedena, děti se znevýhodněními byly považovány za „slabší“ a nebral se na ně ohled). Inkluzivní program je teprve na začátku a zatím není na takové úrovni, jako jsme zvyklí v České republice. 

Speciální školy určené pro tyto děti mají nicméně na Ukrajině velmi dobrou pověst. Někteří rodiče o ně usilují, ačkoli by jejich dítě mohlo navštěvovat běžnou výuku. Tyto školy fungují pro děti, které by musely dojíždět, i jako internát. Výuka je méně náročná a dětem se věnuje velká péče: jezdí na výlety, tábory a většinu věcí mají zdarma. Tyto školy jsou určené i dětem s různými nemocemi potvrzenými lékařem, jako jsou například srdeční choroby a revma.

Žáci se specifickými poruchami učení

Ještě před nedávnem na Ukrajině nikdo neřešil vzdělávací potřeby u dětí se specifickými poruchami učení. Tyto děti byly považovány za „slabší“ a nedostávaly žádnou specializovanou péči. Dnes se o podpoře těchto dětí mluví a postupně se zavádí do škol. Vše je ale teprve na počátku. Poradny zatím pomalu vznikají v Kyjevě, na ostatních místech podpora neexistuje. Chybí kvalitní materiály, učebnice a hlavně kvalifikovaní odborníci. Podobně je to s dalšími odborníky a podpůrnými pracovníky na školách. Ti operují jen v „moderních“ školách. Obecně existují značné rozdíly mezi fungováním škol na vesnicích a ve městech.

Školní odklady

Před nástupem do prvního ročníku by děti měly znát ukrajinskou (některé i anglickou) abecedu a umět sčítat/odčítat. Odklady na základě posudku odborníka nejsou zvykem. Chybí odborníci, kteří by mohli dítěti udělit odklad; jedná se pouze o doporučení například pedagogů v mateřské škole, kterou dítě navštěvuje. Pokud mají rodiče pocit, že by dítě nezvládlo první ročník, nechají ho o rok déle v předškolním vzdělávání. Volba je tedy pouze na nich. Většina rodičů to ale neřeší a děti do školy posílá na základě věku, tedy po završení šestého roku.

Průběh školního roku a výuka 

Školní rok začíná 1. září a končí již 31. května. Během června ti, kteří končí střední vzdělávání nebo přecházejí mezi jednotlivými vzdělávacími stupni (po čtvrtém a devátém ročníku), skládají závěrečné nebo postupové zkoušky. Ostatní odchází na praxe, některé školy pro žáky organizují venkovní aktivity.

Hodiny na základní škole (do čtvrté třídy) trvají čtyřicet minut. Žáci a studenti chodí ze školy domů až ve čtyři hodiny odpoledne. Mladší děti na prvním stupni zůstávají ve škole stejně dlouho. Odpoledne chodí děti také do družiny, kde si ovšem nehrají, ale dělají domácí úkoly (obvykle) pod vedením vystudovaného pedagoga. Mezi dopoledním a odpoledním blokem chodí ven na procházku. 

Ukrajinští žáci často píší testy a diktáty. Způsob výuky na Ukrajině se liší škola od školy, učitel od učitele. Narazíte na kreativní progresivní učitele, stejně jako na ty, kteří se striktně drží osnov. Jsou mezi nimi tací, kteří s dětmi diskutují a staví se do role průvodce, i ti, se kterými není radno diskutovat.

Studijní plán je na Ukrajině hodně nabitý. Žáci na Ukrajině jsou například zvyklí denně dostávat velké množství domácích úkolů. Také na víkendy a prázdniny dostávají spoustu práce. Obvykle se mají něco naučit z učebnice a vypracovat úkol či cvičení. Podle věku dítěte trvá domácí příprava jednu až tři hodiny. Děti jsou zvyklé si s úkoly navzájem pomáhat.

V ukrajinských školách dostávají žáci pravidelně za úkol naučit se nazpaměť báseň nebo převyprávět dlouhé texty svými slovy.

Velmi kvalitní úroveň má na ukrajinských školách zejména výuka matematiky. Oproti té české je daleko náročnější a děti, které do Česka přicházejí, jsou v tomto předmětu obvykle výrazně napřed. Také zde hraje velkou roli region, z kterého dítě pochází. Rozdíl mezi Kyjevem a menšími městy je značný.

Školní třídy mají obvykle také své skupiny na sociálních sítích, většinou dvě: jednu s třídním učitelem, druhou bez něj. 

V ukrajinských školách také funguje elektronický deník (alternativa českých Bakalářů – online systému pro správu školní agendy).

Ukrajinské školy platí úklid společných prostor, ale za pořádek a čistotu ve třídách odpovídají žáci. Ve třídě je mop, který mají k dispozici, aby si mohli sami vytírat podlahu. Někdy se rodiče domluví a zaplatí třídě uklízečku.

Učebnice a pomůcky

Všechny ukrajinské učebnice existují v digitální podobě a snáze tak umožňují online výuku, která se rozjela i v současné krizi. Učebnice jsou volně dostupné ke stažení. 

Vzhledem k tomu, že děti si všechny úkoly dělají během odpoledního vyučování / družiny, jsou zvyklé nechávat si věci ve škole a přicházet jen s malým baťůžkem. I když je školství na veřejných školách bezplatné, většinu věcí musí platit rodiče (nákup učebnic, sešitů, opravy v kmenové třídě i nový nábytek).

Přijímací řízení na střední a vysoké školy 

Kdo se chce dostat na dobrou střední nebo vysokou školu, musí mít dobrý průměr a složit přijímací zkoušky. Odhadem každý druhý student, který se připravuje na přijímací zkoušky na vysokou školu, si navíc platí soukromé doučování. Přechod na střední školu se tolik neřeší.

Omlouvání absencí

Pokud žák nepřijde do školy, bývá to zpravidla učitel, kdo telefonuje rodiči, aby zjistil, co se děje. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole rodiče omluvenky automaticky nevypisují. V mnohých ukrajinských školách úplně stačí, když rodič učiteli pouze napíše SMS či zatelefonuje. Když je dítě nemocné, mělo by po ukončení nemoci učiteli přinést potvrzení od lékaře. Ukrajinský orgán sociálně-právní ochrany dětí školní absence neřeší tak, jak je tomu v Česku.

Hodnocení

V prvním a druhém ročníku získávají žáci výhradně slovní hodnocení. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku dostávají paralelně:

  1. Slovní hodnocení;

  2. hodnocení škálou dvanácti bodů (dvanáctibodový systém: 10–12 bodů znamená výborně, 7–9 bodů znamená dobře, 4–6 bodů dostatečně, 1–3 potom nedostatečně), nebo pěti úrovní (vysoká, dostatečná, střední a nízká úroveň).

Hodnocení probíhá podle rozhodnutí pedagogické rady školy. Pokud žáci nejsou hodnoceni škálou bodů či úrovní, pedagog do žákovské knihy a sešitu dává komentář, dodává Olena Keronyak. 

V pátém ročníku podle koncepce Nové ukrajinské školy pokračuje paralelně slovní hodnocení a hodnocení škálou bodů/úrovní podle rozhodnutí pedagogické rady školy. Aktuálně již na Ukrajině všechny školy pracují podle koncepce Nové ukrajinské školy.

Platí tedy, že jednička je nejhorší výsledek, zatímco dvanáctka nejlepší. Tu získávají nejlepší žáci a studenti, kteří prokážou hluboké znalosti a dobře se orientují v probírané látce. Kdo chce mít dvanáct bodů, musí hodně číst a pracovat doma. Známka odpovídá české 1+. Obyčejná jednička má ekvivalent v jedenáctce a 1- v desítce. Podobně lze převést ostatní ukrajinské body na české známky (číslice bez hodnotících znamének, anebo se znaménky + a -).

V mnohých školách jsou žáci zvyklí si nízké hodnocení opravovat dodatečnými úkoly. Na Ukrajině je běžné, když žák přijde za učitelem a poprosí ho o opravu: učitel vymyslí úkol navíc, aby si žák vylepšil známku. Také se zde běžně známkuje například za vedení sešitu.

Napomenutí a důtky na Ukrajině neexistují. V případě problematického chování si učitel pozve rodiče do školy, ale žádné důtky neuděluje. Na vysvědčení žáci a studenti nedostávají známku z chování, nýbrž slovní hodnocení, kde se konkrétně uvádí, jak se dítě chová.

V ukrajinských školách žáci ročník z důvodu špatného prospěchu neopakují.

Tipy pro školy – jak usnadnit rodičům-cizincům komunikaci a spolupráci se školou?

  • Český školní rozvrh může být pro rodiče-cizince značně složitý a nepřehledný. Je proto na místě pro rodiče-cizince zkratky rozepsat a přeložit. 

  • K nepřítomnosti žáka ve škole se na Ukrajině přistupuje rozdílně. Je důležité rodičům vysvětlit, jak v české škole funguje omlouvání dětí. V ukrajinské škole není zvykem psát omluvenky. V případě absence dítěte volá buď učitel rodiči, nebo rodič zavolá či pošle SMS/e-mail. Také by se mělo rodičům vysvětlit, jaká fungují v české škole opatření při porušení povinností stanovených školním řádem (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy). V ukrajinské škole se výše uvedená výchovná opatření nepoužívají. 

  • Český online systém Bakaláři pro správu školní agendy, kam se mohou připojovat i rodiče, může být pro rodiče-cizince zpočátku velice náročný. Stejně tak přihlášení do Classroom a na další platformy, kam se posílají domácí úkoly. Je vhodné poskytnout rodičům, kteří projeví zájem (a např. se již učí česky, včetně čtení), zaškolení/výklad s pomocí tlumočníka (například jiného rodiče-cizince, který ovládá český jazyk). 

  • Možné problémy mohou nastat ohledně nošení pomůcek a přezůvek do školy. Žáci nemusí být zvyklí nosit si do školy přezůvky a je na to potřeba rodiče i žáky upozornit. 

  • Děti na prvním stupni mohou mít také problém s nošením pomůcek a dalších věcí do školy. V ukrajinských školách je zvykem nechávat si veškeré vybavení ve třídě.

  • Je vhodné rodičům vysvětlit, co jsou přípravné třídy, co znamená odklad školní docházky a za jakých okolností se doporučuje a proč. Rodiče-cizinci mohou mít obavy, že odklad školní docházky jejich dítěte budou příbuzní a známí vnímat negativně. Je potřeba jim vysvětlit, že se nejedná o žádnou ostudu a že tím dítěti mohou hodně pomoci. Odklad může výrazně zlepšit připravenost dítěte pro školní docházku a následně tak napomoci jeho dalšímu dobrému prospívání ve škole. 

  • Je také vhodné těmto rodičům vysvětlit, jak funguje systém zadávání domácích úkolů, v jaké frekvenci a podobně. Rodiče-cizinci mohou být zvyklí na zcela jiné tempo a objem zadávané domácí práce. Při nedostatku informací jim může připadat, že učitelé v českých školách buď svou práci zanedbávají, anebo jim děti o úkolech neříkají.

  • Na příchod dětí s odlišným mateřským jazykem do školy je vhodné připravit i další nepedagogické pracovníky školy (školníka, vrátného, zaměstnance školní kuchyně a podobně) a také uzpůsobit prostory školy těmto novým žákům. Škola může například ve školní jídelně umístit jednoduché směrovky nebo nástěnku s informacemi v mateřském jazyce žáků. Zaměstnanci školní jídelny by dále měli vědět, koho kontaktovat s žádostí o pomoc, pokud se na ně obrátí žák s odlišným mateřským jazykem nebo jeho rodiče.


Tip:

Zaujalo vás téma? Další informace získáte v následujících textech a podcastech:

Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému – edu.cz

PODCAST 26. díl: Vzdělávací systém a společné (inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Doporučená literatura: 

Kol. autorů. Ukrajina. (nedatováno). [online]. Praha: META, o.p.s. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/ukrajina_dbkvs_0.pdf [dat. cit. 3.5.2022]Mohlo by Vás zajímat

Panenky s osobností učí děti pojmenovávat své pocity a reagovat na předsudky

Práce s panenkou Persona Doll učí děti i dospělé pracovat s předsudky. Dětem pomáhá mluvit o sobě nebo se bránit a pedagogům ukazuje, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Zobrazit další články