Videoreportáž ze ZŠ v Klatovech: Inovativní systém podpory nadaných žáků

26.07.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje další videoreportáž z cyklu zaměřeného na práci s heterogenní třídou. Toto video se zaměřuje na práci s nadanými žáky a vytváření vhodných vzdělávacích podmínek v heterogenních třídních kolektivech. Vedení školy a učitelé ze ZŠ Klatovy, Čapkova ulice, se již od roku 2017 systematicky věnují podpoře nadaných žáků. Na závěr videa můžete nahlédnout do práce školního parlamentu, kde žáci mají možnost rozvíjet měkké dovednosti.

Učitelé v základní škole Klatovy, Čapkova ulice, si vytvořili vlastní koncept podpory nadaných žáků. Systematicky pracují s nadanými žáky napříč každým ročníkem vždy v rámci jednoho předmětu. Ve videu můžete sledovat ukázky z tzv. „barevných vyučovacích hodin“ anglického jazyka, informatiky, robotiky, českého jazyka a matematiky.

Kromě pedagogů se do plánování „barevných vyučovacích hodin“ zapojují také pracovníci školního poradenského pracoviště a samotní žáci, kteří mají možnost se do každé takové hodiny sami přihlásit. Tím je podporován nejen jejich rozvoj, ale také aktivní přístup k dalšímu vzdělávání. „Barevné vyučovací hodiny“ jsou navíc otevřené i ostatním žákům ve třídě, kteří naopak potřebují určité učivo více procvičit a opakovaně vysvětlit.

Komentáře k „barevným vyučovacím hodinám“ jsou poskytovány samotnými vyučujícími a jednotlivými žáky.

Struktura videa:

00:13 Garantka podpory nadání Národního pedagogického institutu ČR (dále jen: NPI ČR) Zdeňka Chocholoušková představuje téma a strukturu videa.

01:02 Rozhovor s Danou Martinkovou, ředitelkou ZŠ Klatovy, Čapkova ulice: Představení konceptu práce podpory s nadanými žáky. Upozornění na význam spolupráce třídních učitelů s třídním kolektivem a školním poradenským pracovištěm školy.

03:17 Rozhovor s Markétou Svobodovou, učitelkou angličtiny na 2. stupni ZŠ: Poskytování informací o dynamickém rozdělování žáků do skupin během školního roku na základě jejich aktuálního pokroku ve výuce. Představení ukázky „barevné vyučovací hodiny“ zaměřené na pokročilé žáky a reflexe hodiny jedné z žákyň.

07:52 Simona Musilová, učitelka informatiky na 2. stupni ZŠ, představuje „barevnou vyučovací hodinu“ pro nadané studenty: Práci s ozoboty a barevným kódováním.

09:36 Luděk Volák, zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň a koordinátor ICT, ukazuje průběh vyučovací hodiny robotiky, kde žáci pracují s vlastnoručně vyrobenými roboty. Také se zmíní o úspěších žáků mimo školu a samotní žáci se zamýšlejí nad svými zážitky a zkušenostmi z výuky.

11:15 Rozhovor s Lucií Čmejlovou, školní koordinátorkou podpory nadání: Vyzdvižení práce školního poradenského pracoviště, které rovněž podporuje nadané žáky napříč školou a jejich zájmy.

12:25 Jiřina Anna Hradecká, školní psycholožka, hovoří o systému podpory nadaných žáků ve škole a zdůrazňuje význam navazování vztahů důvěry se všemi žáky, aby bylo vytvořeno příjemné klima jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky.

14:44 Simona Švantnerová, učitelka českého jazyka na 2. stupni ZŠ, ukazuje průběh tzv. „barevné vyučovací hodiny" pro vybrané žáky a vysvětluje princip těchto hodin. Každá hodina má jinou koncepci a slouží mimo jiné i jako podpora pro ostatní žáky třídy, kteří potřebují dovysvětlit probíranou látku.

19:44 Je představena „barevná vyučovací hodina“ matematiky s učitelkou matematiky na 2. stupni ZŠ Annou Šůsovou, kde žáci pracují ve skupinách, společně hledají řešení a zároveň se učí nést zodpovědnost za daný úkol.

20:05 Anna Šůsová, učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ, hodnotí přínosy „barevných vyučovacích hodin“ a vyzdvihuje pozitivní dopad sebehodnocení u žáků, během kterého rozvíjejí také své komunikační dovednosti.

25:40 Podpora ukrajinských žáků. Dvě žákyně 5. ročníku z Ukrajiny hovoří o zkušenostech se začleňováním do školního kolektivu, popisují, jak se ve škole cítí a jaké předměty je baví.

26:57 Školní parlament. Vhled do schůzky školního parlamentu, který vede Simona Musilová, učitelka informatiky na 2. stupni ZŠ. Na schůzce se řeší struktura školního časopisu Čapkoviny a zástupci tříd se vyjadřují k rubrikám, které by chtěli do časopisu zahrnout.

URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oDXvaXwsASk&t=1508s

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články