VIDEO: Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve třídě

23.12.2021
Učitel/učitelka

Do vaší třídy přijde žák s odlišným mateřským jazykem. Neumí česky, nikdy do české školy nechodil a vy zase nemluvíte jeho jazykem. Často může na nové prostředí reagovat nežádoucím chováním. Může se vám zdát, že je apatický, nevyvíjí snahu, nespolupracuje nebo se chová agresivně. Stres pociťujete nejen vy jako pedagog, ale také žák. Znáte jeho příběh? A víte, kde hledat radu? V krátkém videu přinášíme několik rad pro začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem do života třídy.

Tipy pro úspěšné začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem

  1. Podejte pomocnou ruku hned na začátku. Pomůžete nejen žákovi s odlišným mateřským jazykem, ale i celé třídě. Pokud se žák ve škole cítí vítán a zažívá přijetí, stoupá jeho motivace k učení, a minimalizujete tak výchovné problémy. Když dobře zvládne první dny ve škole, rychleji se zapojí do chodu třídy a nastartuje cestu ke školnímu úspěchu. To vám ulehčí práci a pozitivně ovlivní atmosféru ve třídě.

  2. Zapojte do života školy celou rodinu. Zlepší se motivace žáka a sníží se problémy v komunikaci.

  3. Zajistěte žákovi adaptačního koordinátora.

  4. Propojte žáka s českým spolužákem, který mu ukáže školu, doprovodí ho o přestávkách a představí ho spolužákům. Nezapomeňte, že průvodce je dobré střídat.

  5. Zajistěte žákovi co nejdříve jazykovou přípravu v češtině. Potřebuje se co nejrychleji naučit základy češtiny. Potřebuje rozumět dění okolo sebe, domluvit se se spolužáky a říct, co chce.

  6. Zapojte žáka do činností ve třídě, které nevyžadují znalost češtiny.

  7. I když ze začátku nebude žák schopný se zapojit do většiny výukových předmětů jako čeští spolužáci, nenechte ho jen tak sedět. V každé hodině mu přidělte aktivitu, při které se naučí pár slovíček a frází. Dejte mu čas, buďte trpěliví. I když ze začátku nemluví, neznamená to, že se neučí – pasivní znalost je vždy větší než aktivní.

  8. Umožněte žákovi zažít úspěch – proberte s ním a jeho rodiči, jaké jsou jeho zájmy, v čem je šikovný a umožněte mu projevit jeho silné stránky ve výuce i v zájmové činnosti.

Video vzniklo v autorské dílně Mgr. Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků nadaných, Mgr. Halky Smolové Závorové, metodičky pro vzdělávání, a redaktorky Kateřiny Mikulcové z Národního pedagogického institutu.

Další informace k žákům s OMJ najdete na stránkách Národního pedagogického institutu:

https://cizinci.npi.cz/

Odborníci z Národního pedagogického institutu pro vás bezplatně přeloží, co potřebujete, zajistí tlumočení nebo prostředky na adaptačního koordinátora i jeho metodickou podporu. 

Zprostředkováváme také kontakty na další organizace nabízející pomoc žákům s OMJ a jejich rodičům:

www.inkluzivniskola.cz

www.inbaze.cz

www.icpraha.cz

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (1. část)

Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná opatření jim můžete poskytnout?

Zobrazit další články