logo
logo
VIDEO: Vedení základní školy musí o své pedagogy pečovat a rozvíjet je

VIDEO: Vedení základní školy musí o své pedagogy pečovat a rozvíjet je

03.11.2020
Autorský tým APIV B
Ředitel/ředitelka
Dobrý učitel je spokojený učitel. Vedení základní školy by se tak mělo systematicky snažit o svůj pedagogický sbor pečovat, podporovat ho v rozvoji, sdílet s ním fungující postupy a dělat všechno pro to, aby se u zaměstnanců předešlo vyhoření. Dobrou praxi na Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze popisuje ve videu zástupkyně ředitele Lenka Pechátová.

Zdroj: Autorský tým APIV B


00:31 Učitel si sám vybírá, jak a kam se profesně vydá. Vedení školy má být jeho průvodcem a podporovatelem, říká zástupkyně ředitele Lenka Pechátová.


01:56 Jak probíhá začlenění nového učitele do pedagogického sboru? Základem je solidarita, vzájemná pomoc kolegů, důraz na proces zlepšování, nikoliv na hledání chyb, což musí ovšem vycházet i z přístupu vedení.


04:02 Adaptační proces u začínajícího učitele: Součástí je i vzájemná kolegiální hospitace nebo hospitace ze strany vedení. Nový učitel se navíc může přijít kdykoliv podívat na individuální hodiny svého žáka se SVP ve školním poradenském pracovišti.  Vzhledem k široké nabídce kolegiálních hospitací škola nepotřebuje přímo zřizovat funkci uvádějícího učitele.


05:51 U hospitace nemá jít o kontrolu učitelů, ale spíše o sdílení zkušeností a pomoc. Učitelé mají možnost určit si sami termín a na jaký aspekt procesu výuky má být hospitace zaměřena. Důležitá je individuální zpětná vazba od vedení.


08:50 Proces adaptace je třeba pro každého učitele nastavovat individuálně, musí se mu dát čas zvyknout si na nové prostředí.


09:40 Jak předcházet u učitelů syndromu vyhoření a jak jej případně řešit? Pomáhá mimo jiné supervize, podpora od vedení, otevřená komunikace i možnosti dalšího vzdělávání.


10:23 Pokud vedení u učitele zaznamená příznaky syndromu vyhoření, je dobré si o tom citlivě pohovořit, popsat situaci, vyhnout se hodnocení a nálepkování. Pomoct v takové chvíli může neplacené volno nebo snížení úvazku.


11:42 Je důležité si určit, kdo bude z vedení školy systematicky pečovat o zaměstnance.


12:16 Vzdělání v koučinku a mentoringu může pro vedení školy představovat výraznou pomoc při podpoře a metodickém vedení učitelů.


12:47 Vedení školy by mělo pěstovat klima zaměřené na důvěru a pozitivní myšlení. Zveličování chyb, strach a kontrola nejsou síly, které by něco posouvaly a tvořily.  Učitel, který se obává přiznat chybu, se ocitá ve stresu. 

Mohlo by Vás zajímat

Plán profesního rozvoje asistenta pedagoga

Aby byl asistent pedagoga nápomocný žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je dobré pro něj naplánovat profesní rozvoj na míru a podpořit ho v plnění stanovených cílů. Jak na to? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

Asistenti pedagoga potřebují od vedení školy podporu i metodicky vést

Pro asistenty pedagoga je při jejich práci velmi důležitá podpora od vedení školy, které by jim mělo dokázat nabídnout pomocnou ruku. Vybudovat si podobný vztah ale není samozřejmě jednoduché – ředitel a jeho zástupci jsou přece jen nadřízenými, kteří musí požadovat určitou kvalitu plnění úkolů, pracovníky kontrolují a ovlivňují jejich odměňování.

Zobrazit další články