VIDEO: Úspěšné začlenění dětí přicházejících z Ukrajiny ve školní třídě. Tipy pro práci s třídním kolektivem

06.05.2022
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Poslední 3. část videorozhovoru s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou se věnuje procesu přijetí nových žáků, přicházejících z Ukrajiny, do třídního kolektivu. Lektorka poskytuje návody, jak zvládnout první dny ve třídě, aby se nový žák cítil dobře a bezpečně. Také jak tuto změnu ve třídě komunikovat se samotnými žáky. V rozhovoru navíc najdete zásady komunikace pedagoga o válce všeobecně, bez ohledu na to, zda je ve třídě nový žák z Ukrajiny.

Struktura videa:

00:00 - Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny Farkašové.

01:00 - Jak připravit žáky ve třídě na příchod nových spolužáků z Ukrajiny?

03:12 - Na co je vhodné se zaměřit ve třídě v prvních dnech po příchodu nových žáků z Ukrajiny?
04:18 - Jak mohou žáci ve třídě podpořit nové spolužáky z Ukrajiny? Tipy na konkrétní aktivity.

06:19 - Jak mluvit s žáky o válce, když jsou nově v třídním kolektivu spolužáci z Ukrajiny?

07:41 - Jak komunikovat s žáky přicházejícími z Ukrajiny, pokud dávají najevo strach a obavy?

09:47 - Jak komunikovat s žáky, když ve třídě je, nebo do ní nově přichází žák ruské národnosti?

11:23 - Proč je důležité poskytnout žákům bezpečný prostor, kde mohou sdílet své pocity z války?

15:17 - Sdílení zkušeností, dobré praxe i řešení ožehavých témat mezi pedagogy jako součást jejich psychohygieny.

16:50 - Signály, které vypovídají o úspěšném začlenění nových žáků ve třídě.

18:36 - Důležitost podpůrných služeb pro pedagogy, nové žáky a jejich rodiče.

Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče. Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (1. část)

Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná opatření jim můžete poskytnout?

Zobrazit další články