logo
logo
VIDEO: Úspěšné začlenění dětí přicházejících z Ukrajiny ve školní třídě. Tipy pro práci s třídním kolektivem

VIDEO: Úspěšné začlenění dětí přicházejících z Ukrajiny ve školní třídě. Tipy pro práci s třídním kolektivem

06.05.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Poslední 3. část videorozhovoru s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou se věnuje procesu přijetí nových žáků, přicházejících z Ukrajiny, do třídního kolektivu. Lektorka poskytuje návody, jak zvládnout první dny ve třídě, aby se nový žák cítil dobře a bezpečně. Také jak tuto změnu ve třídě komunikovat se samotnými žáky. V rozhovoru navíc najdete zásady komunikace pedagoga o válce všeobecně, bez ohledu na to, zda je ve třídě nový žák z Ukrajiny.Struktura videa:

00:00 - Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny Farkašové. 

01:00 - Jak připravit žáky ve třídě na příchod nových spolužáků z Ukrajiny? 

03:12 - Na co je vhodné se zaměřit ve třídě v prvních dnech po příchodu nových žáků z Ukrajiny?
04:18 - Jak mohou žáci ve třídě podpořit nové spolužáky z Ukrajiny? Tipy na konkrétní aktivity. 

06:19 - Jak mluvit s žáky o válce, když jsou nově v třídním kolektivu spolužáci z Ukrajiny? 

07:41 - Jak komunikovat s žáky přicházejícími z Ukrajiny, pokud dávají najevo strach a obavy? 

09:47 - Jak komunikovat s žáky, když ve třídě je, nebo do ní nově přichází žák ruské národnosti? 

11:23 - Proč je důležité poskytnout žákům bezpečný prostor, kde mohou sdílet své pocity z války? 

15:17 - Sdílení zkušeností, dobré praxe i řešení ožehavých témat mezi pedagogy jako součást jejich psychohygieny. 

16:50 - Signály, které vypovídají o úspěšném začlenění nových žáků ve třídě. 

18:36 - Důležitost podpůrných služeb pro pedagogy, nové žáky a jejich rodiče. 


Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče. Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení, poradenství i webinář –⁠ to vše poskytuje NPI ČR na podporu dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem. Podívejte se na užitečné odkazy na databázi překladů, síť odborníků a další.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Zobrazit další články