VIDEO: Rodinná škola, kde pedagogové přistupují individuálně ke všem dětem

06.06.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Seznamte se s dobrou praxí ze ZŠ T. G. Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kde v rámci individuálního přístupu přijímají všechny žáky takové, jací jsou. Kde se klade důraz na rozvíjení vztahů mezi žáky, a to i ve školní družině. Kde je důležité, aby i žáci, kteří aktuálně zažívají školní neúspěch, mohli odcházet ze školy s pozitivními emocemi. K tomu přispívá empatický přístup pedagoga...

Struktura videa:

00:35 – Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček přibližuje v jakých aspektech se liší rodinná základní škola s vysokým počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od běžných škol.

03:04 – Školní psycholožka Mgr. Dominika Lidralová objasňuje, jak na dobré klima ve škole, aby se tam těšili děti i učitelé. Významnou roli hraje i spolupráce pedagogů a školního psychologa.

06:13 – Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček přibližuje, proč klade velký důraz na plně personálně zabezpečené školní poradenské pracoviště.

07:17 – „V naší škole přistupujeme individuálně ke všem dětem, nejen k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Důsledkem je spokojenost všech, včetně rodičů,“ říká pedagožka Hana Vránová.

08:47 – „Snažím se pochopit situaci dětí, které ve výuce prožívají školní neúspěch. Záleží mi na tom, aby i děti, které se aktuálně potýkají s nějakými překážkami, mohly ze školy odcházet s pozitivními emocemi,“ říká pedagožka Hana Vránová

09:49 – „Jde nám o to, aby děti ve školní družině pracovaly také na svých vztazích. Spíš než třeba nějaké časté vyrábění nebo soutěže, tak nám jde o to, aby se potom děti dokázaly v životě k sobě chovat ohleduplně,“ říká vychovatelka Kateřina Šimerová.

Tip:

Zaujala Vás praxe ze školy T. G. M. v Českých Budějovicích? Podívejte se také na video Začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v rodinné základní škole

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články