logo
logo
VIDEO: Pomůcky pro výuku angličtiny u žáků s dyslexií

VIDEO: Pomůcky pro výuku angličtiny u žáků s dyslexií

23.03.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Sylvie Doláková, lektorka a metodička pro ranou výuku angličtiny, představí několik pomůcek, které fungují u žáků s dyslexií ve výuce angličtiny. Všichni žáci (včetně žáků s dyslexií) se potřebují nejprve v angličtině dorozumět a komunikovat, a to nejlépe s pomocí názorných příkladů, teprve potom by měla nastat fáze výuky čtení a psaní. Sylvii Dolákové se při výuce čtení a psaní v angličtině u žáků s dyslexií nejlépe osvědčily smyslové pomůcky, otočná kolečka, barevné kódování a další.Struktura videa: 

01:09 Hmatové kartičky a barevné koncovky – pomůcky pro poznávání slov. 

06:46 Otočná kolečka – pomůcky pro nácvik slovních koncovek a větné skladby. 

08:13 Semafor – pomůcka pro nácvik přítomného průběhového času. 

09:46 Ostrovy s kapsičkou na slova – pomůcka pro tvorbu vět a slovních koncovek. 

10:52 Nalepovací kartičky se slovy – pomůcka pro tvorbu vět. 

11:48 Barevné kódování – pomůcka pro výuku sloves. 

13:29 Mnemotechnická pomůcka pro rozlišování slov, která se často pletou.


Mohlo by Vás zajímat

Čtenářem se dítě nerodí, čtenářem se stává čtením

Trénink čtení je zábava, když se to vezme z toho správného směru. Čtenářská dílna, společné i samostatné čtení a pohyb čtenářů – takový je recept základní školy v Děčíně. Zkusíte to taky?

Specifika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Druhá část pětidílného seriálu o výjimečnostech při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) poukazuje na možnosti tvorby podpůrných dokumentů PLPP i IVP. Dále se společně zaměříme na vymezení rozdílů mezi jednotlivými stupni podpůrných opatření. Pokud hledáte inspiraci pro konkrétní postupy specifické podpory, naleznete je právě zde.

Začleňování žáků se specifickými poruchami učení do běžného třídního kolektivu

Ve třetí části pětidílného seriálu se podrobněji seznámíte s jedinečnou podobou školní práce s žáky se specifickými poruchami učení (SPU), kam spadá i zohlednění vlivu sociálních podmínek na edukační proces této skupiny žáků se SVP. Nabízíme vám souvislosti mezi funkčními vztahy v třídním kolektivu a prospěchem žáka se SPU. Úspěch žáků v rámci kolektivu máte ve svých rukou i vy.

Zobrazit další články