VIDEO: Koordinátor inkluze pomáhá žákům a ulevuje učitelům. Jak funguje?

12.06.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog
Zřizovatel školy

Pozice koordinátora inkluze zatím není na školách plošně zakotvená, každá instituce si tak problematiku řeší po svém. Inspirací může být v tomto ohledu například Základní a mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí. Individuální podporu při vzdělávání zde dostává více než stovka žáků. Dobře funguje i spolupráce školního poradenského pracoviště a pedagogů. Jak se na škole u zavádění inovací postupovalo, vysvětluje ve videu Kamila Kratochvílová.00:27 Jakým způsobem vznikala na škole pozice koordinátora inkluze? Poprvé se zavedla v roce 2016 v rámci projektu „Inkluze do škol“. V současné době jde o poloviční úvazek, hrazený z aktuálně běžícího projektu „Škola pro všechny“. Úvazek koordinátora doplňuje výchovné poradenství. „Je to tak výhodné, protože znám specifické potřeby dětí od první třídy,“ říká Kratochvílová.

02:00 Co je hlavní pracovní náplní koordinátora inkluze? Administrace inkluze, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů, komunikace s rodiči, asistenty, úřady i učiteli a metodické vedení asistentů pedagoga (dokument s popisem pracovní náplně koordinátora inkluze lze nalézt ke stažení pod videem).

02:32 Na začátku je důležité si stanovit, co bude koordinátor inkluze ve škole dělat. Koordinátor inkluze může být užitečným pomocníkem pro učitele – vyřídí administraci dokumentů u dětí se SVP, jedná s úřady. 

03:08 Jak funguje spolupráce inkluzivních školních týmů v rámci různých projektů? Mimo jiné to zahrnuje i sdílení dobré praxe, kdy se školní poradenské pracoviště vypraví inspirovat na jinou základní školu a naopak.

03:41 Důležité je, aby učitelé vnímali školní poradenské pracoviště jako pomoc, a ne kontrolu. Od speciálních pedagogů by se jim mělo dostat podpory, například u výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítě při výuce se speciálním pedagogem dostává individuální zpětnou vazbu, zvýší se tak jeho školní motivace.

04:31 Učitelé by si měli být schopní říct školnímu poradenskému pracovišti o pomoc a naopak přijmout i zpětnou vazbu. Každý pedagog si to ale musí nastavit podle svého uvážení.

05:06 Školní poradenské pracoviště se snaží poskytovat učitelům pracujícím se žáky se SVP zpětnou vazbu. Prošlo k tomu i školeními. Je ale třeba si dát pozor na to, aby nešlo o „nevyžádané rady“.

05:37 Jak je nastavená spolupráce odborníků v rámci školního poradenského pracoviště? Celý pedagogický sbor, tedy i včetně školních poradců, se schází každé pondělí, poradenské pracoviště pak samostatně jednou měsíčně a během toho probírá konkrétní případy žáků.

05:59 O čem se chodí učitelé nejčastěji se školními poradci radit? Radí se o konkrétních žácích nebo o speciálních vzdělávacích potřebách dětí.

06:26 Důležité je vyčlenit pro koordinátora inkluze alespoň půl úvazek, aby zvládal mimo jiné obsáhlou administrativu.

07:04 Aby proběhlo zavedení pozice koordinátora inkluze na škole hladce, je třeba podpora ředitele a pedagogický sbor musí školní poradenské pracoviště vnímat jako pomoc, ne jako nutné zlo.


Přílohy k videu

Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: „Pracovní náplň koordinátora inkluze ZŠ Děčín, Máchovo nám.“

Mohlo by Vás zajímat

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

VIDEO: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv?

Vztahy mezi dětmi ve třídě výrazně ovlivňují nejen jejich postoj ke škole, celkovou spokojenost, ale i výsledky učení. Fungující kolektivy ovšem nejsou samozřejmostí, je potřeba je cíleně budovat a podporovat. Ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda radí, jak stmelovat vztahy ve třídách na prvním i druhém stupni. A jak případně řešit problémy.

Podpora nadaných dětí

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v rámci poskytování podpůrných opatření pro děti a žáky se SVP nezapomíná ani na podporu dětí a žáků s nadáním a mimořádným nadáním. Jaké možnosti navrhuje v rámci podpůrných opatření (IVP) pro nadané děti?

Zobrazit další články